Buzek: Ewolucja Wspólnoty Energetycznej

12 czerwca 2014, 12:15 Energia elektryczna

– Tanie i bezpieczne dostawy energii to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi Europa. Nie osiągniemy ich bez współpracy z sąsiadami i bez połączenia rynku energii UE z rynkami sąsiedni państw – ocenia zespół ekspertów Wspólnoty Energetycznej cytowany przez Wirtualny Nowy Przemysł.

– Od niemal dziesięciu lat Wspólnota Energetyczna stanowi ważne narzędzie integracji UE z Bałkanami Zachodnimi na południu i Ukrainą, Mołdawią i wkrótce Gruzją na wschodzie. Wspólnota wystawiona jest dziś na szereg nowych wyzwań i zadań – proponujemy, jak wszystkim im sprostać – powiedział Jerzy Buzek, przewodniczący Wysokiej Komisji ds. refleksji na temat bezpieczeństwa energetycznego UE. – Nasze propozycje skupiają się głównie na braku pokrycia politycznych deklaracji w rzeczywistym wdrażaniu prawa, na braku niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i na niepełnej skuteczności instytucji Wspólnoty. Jestem pewien, że nasz raport zawiera właściwe rozwiązania; rozwiązania, które są ambitne, ale absolutnie realistyczne i możliwe do wprowadzenia w drodze ewolucji, a nie rewolucji. Zachęcam Radę Ministrów Wspólnoty Energetycznej do uważnego zapoznania się z naszymi propozycjami i przygotowania mapy drogowej do ich wdrożenia.

Wirtualny Nowy Przemysł wymienia kluczowe zalecenia raportu:

– Wspólny Rynek Energii – który zapewni przesyły transgraniczne i integrację rynków państw UE i spoza UE – jest warunkiem koniecznym do zapewnienia europejskim gospodarstwom domowym i firmom w całej Europie stabilnej, bezpiecznej i konkurencyjnej energii – czytamy w portalu.

– Budowa wspólnego rynku wymaga inwestycji. Tymczasem ich poziom jest niski, wdrażanie prawa musi być bardziej skuteczne, Inwestycje i integracja rynków wymagają środków, Cały proces powinien być bardziej przejrzysty – to kolejne postulaty twórców dokumentu.

Jak podaje Wirtualny Nowy Przemysł, raport, ogłoszony 11 czerwca 2014 r., zostanie oficjalnie zaprezentowany przez Jerzego Buzka na forum Rady Ministrów WE, organu zrzeszającego ministrów ds. energetyki państw członkowskich WE i komisarza UE ds. energii jako przedstawiciela Unii, 23 września br. w Kijowie. Zespół zaleca opracowanie na podstawie raportu mapy drogowej do końca marca 2015 r.

Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł