Bezpieczeństwo
KGHM Polska Miedź informuje, że 26 marca odbierze lotniczy transport sprzętu medycznego z Chin. Jego wartość to blisko 5,5 mln zł.
Wojska Obrony Terytorialnej dalej pomagają w walce z epidemią koronawirusa. Ministerstwo obrony narodowej rozszerzyło zakres działań […]
PGE Obrót poinformował o licznych sygnałach od klientów, którzy otrzymali podejrzane wiadomości SMS. Spółka ostrzega, że nadawca […]
Zbliżające się wyhamowanie europejskiej gospodarki może wywołać przewartościowanie unijnych priorytetów. Dotychczas polityka klimatyczna […]
– Dziś na ustach wszystkich jest hasło rozrywania łańcuchów dostaw, czyli tej złożonej globalnej sieci wymiany komponentów, której […]
Okazało się, że dawno zarzucony program Nabucco niejako został zrealizowany jako Nabucco-bis przez czterech przywódców – Putina, […]
Tauron przy wprowadzonych różnorodnych działaniach prewencyjnych zachowuje ciągłość produkcji i dystrybucji energii elektrycznej.
Wiceministrowie aktywów państwowych nie są chorzy. – Testy pokazały, że nie są zarażeni – poinformował minister aktywów państwowych […]
Przez pandemię koronawirusa Europa i świat przechodzą w tryb pracy zdalnej. Świat znacznie spowolnił, ale ze swoimi procesami wciąż posuwa […]