Cyberprzestrzeń
Polska ma szansę, by zostać globalnym liderem sektora cyberbezpieczeństwa. O naszym potencjale świadczy rosnąca wartość krajowego rynku ICT, […]
Niedawna nowelizacja Kodeksu karnego z 23 marca b.r. porusza kwestie dotyczące tzw. prywatnego hakingu. W połączeniu z ubiegłorocznymi zmianami […]
Przez rok od uruchomienia programu Start in Poland ogłoszono wiele instrumentów wsparcia dla start-upów. Kolejne są w trakcie przygotowania. SIP […]
Ostatni atak hakerski miał do tej pory największą skalę pod kątem zainfekowanych urządzeń oraz komputerów. Mówi się, że atak miał miejsce […]
Konieczne jest jak najszybsze opracowanie planu działań Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa oraz przyjęcie ustawy implementującej […]
– Umiejętność wydobywania wartości z danych decyduje o sukcesie biznesowym w erze cyfrowej. Dane są główną siłą napędzającą rozwój […]
– Jednym z głównych postanowień Szczytu NATO w Warszawie w lipcu 2016 roku było uznanie cyberprzestrzeni za kolejny obszar prowadzenia […]
W maju 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz upłynie termin implementacji dyrektywy w […]
Ponad 200 tys. komputerów, 150 państw, 50 tys. dol. okupu, paraliż międzynarodowych korporacji, szpitali, instytucji rządowych i transportu – […]