Prawo
– Regulacja zawarta w art. 269c k.k. sytuuje się w kontrze do ogólnoświatowego trendu walki z cyberprzestępczością, który wskazuje na […]
Na tle ostatnich wydarzeń, m.in. próby zmiany statutu Taurona (więcej: […]
O roli zapisów na temat bezpieczeństwa energetycznego w statutach spółek energetycznych portal BiznesAlert.pl rozmawia z dr. Radosławem L […]
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pojawiły się dwa pierwsze ogłoszenia o aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej […]
Podczas konferencji „LNG w Polsce i Europie 2017”, której strategicznym patronem jest BiznesAlert.pl, partner w kancelarii prawnej Wawrzynowicz […]
W maju 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz upłynie termin implementacji dyrektywy w […]
Niewątpliwie jedną z najbardziej komentowanych nowelizacji pierwszego kwartału 2017 roku była nowela ustawy o ochronie przyrody. W parlamencie […]
Przedmiotem umowy licencyjnej jest upoważnienie innego podmiotu do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji. Stanowi o tym […]
Rada Ministrów przyjęła dnia 20.03.2017 r. dwa kluczowe rozporządzenia dla przeprowadzenia aukcji OZE w roku 2017. Pierwsze z nich dotyczy […]