Prawo
– Pierwszy projekt ustawy o reformie nadzoru chcemy przedstawić już w kwietniu i musimy to zrobić transparentnie – powiedział […]
Martyna Trzos, adwokat i członek Stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyce, partnera BiznesAlert.pl, pisze o tym, kto może skorzystać z ustawy o […]
Szkic tzw. prawa klimatycznego, do którego dotarł BiznesAlert.pl nie zawiera zapisów przenoszących cel neutralności klimatycznej Unii […]
Ponad pięćdziesiąt podmiotów skierowało uwagi dotyczące projektu ustawy o morskich farmach wiatrowych. Dotyczą czasu trwania systemu wsparcia, […]
Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej dąży do decentralizacji i demokratyzacji systemu energetycznego, w którym będzie mógł […]
Ministerstwo aktywów państwowych przedstawiło do konsultacji publicznych projekt ustawy o rekompensatach za wzrost cen energii elektrycznej w 2020 […]
Grzegorz Mikos, radca prawny, ekspert w zakresie regulacji w energetyce, członek stowarzyszenia Młodzi Liderzy w Energetyc pisze o tym, że obecne […]
– Umowa dzierżawy, zawarta pomiędzy właścicielem gruntu oraz inwestorem, odgrywa istotną rolę w ustaleniu odpowiedzialności za odpady […]
W oczekiwaniu na ustawę offshore, inwestorzy planujący już teraz rozpocząć proces inwestycyjny muszą zmierzyć się z gąszczem regulacji […]