Cementownie chcą być uznane za część sektora energochłonnego

20 lipca 2022, 09:15 Alert

Cementownie płacą coraz więcej kosztów za energie elektryczną. Jak podaje Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC), opłaty za prąd stanowią już 35 procent kosztów produkcji cementu. Wystosowano apel o wpisanie cementowni na listę sektorów energochłonnych.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

Cementownie chcą mieć prawo do rekompensaty

Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC) podało, że opłaty za energie stanowią 35 procent kosztów produkcji cementu w Polsce. Posłowie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego wnoszą o wpisanie cementowni do energochłonnego sektora produkcji. Dzięki temu cementownie będą uprawnione do rekompensat kosztów pośrednich, w tym energii elektrycznej.

– Sytuacja na rynku energii jest coraz bardziej dramatyczna. Ceny energii proponowane odbiorcom w kontraktach na 2023 roku są kilkukrotnie wyższe od dotychczasowych i sięgają 1,3 tys. zł za MWh. Dla porównania średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w 2021 roku w wynosiła poniżej 300 zł, a w pierwszym kwartale 2022 roku – poniżej 500 zł za MWh – podkreślił przewodniczący SPC Krzysztof Kieres.

Cementownie stanowią ważną częścią gospodarki. Odpowiadają za wytwarzanie 8 procent Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz zapewniają 2 miliony miejsc pracy. Poza tym, produkcja betonu i cementu jest kluczowa dla realizacji inwestycji, dlatego SPC walczy o zachowanie ciągłości dostaw oraz możliwości wytwórczych.

– Rozwiązaniem jest wpisanie tej branży – podobnie jak stalowej, nawozowej czy chemicznej – na listę sektorów energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensatę kosztów pośrednich, w tym także energii elektrycznej. Pozwoli to na utrzymanie produkcji cementu w Polsce oraz zaspokojenie zapotrzebowania na ten materiał na poziomie 20 mln ton rocznie – podkreśla SPC.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska

Zyski energetyki wzrosły średnio o 250 procent. MAE apeluje o wykorzystanie tych środków