ME: Najpierw nowelizacja, potem rozporządzenie do ustawy o cenach energii

20 lutego 2019, 11:30 Alert
Wiceminister energii Tadeusz Skobel. Fot. Ministerstwo Energii
Wiceminister energii Tadeusz Skobel. Fot. Ministerstwo Energii

Rozporządzenie do ustawy o cenach energii będzie wydane po zakończeniu procesu legislacyjnego nowelizacji, ale może być nieco wcześniej opublikowane do konsultacji – poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel.

„Rozporządzenie będzie wydane w momencie zamknięcia procesu legislacyjnego nowelizacji. Opublikowane i skierowane do konsultacji może być nieco wcześniej” – powiedział dziennikarzom Skobel. Pytany, czy treść rozporządzenia do ustawy jest uzgodniona z Komisją Europejską, odpowiedział: „Komisja Europejska zna założenia”. Na sejmowej komisji ds. energii i Skarbu Państwa trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o cenach energii.

Nowelizacja zakłada m.in. usunięcie obowiązku ustalenia cen i stawek na 2019 r. w wysokości nie wyższej niż stawki z 31 grudnia 2018 r. dla spółek zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii, przywracając w tym zakresie kompetencje URE. Projekt precyzuje też zapisy z ustawy z grudnia 2018 r., wskazując, że ceny energii nie wyższe niż z 30 czerwca 2018 r. miałyby dotyczyć wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym.

W projekcie proponuje się też zmianę terminu, do którego przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną będzie obowiązane dokonać zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej. Zaproponowano, by obowiązek ten był realizowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia do ustawy. Kolejną zmianą jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię na własny użytek na Towarowej Giełdzie Energii.

Polska Agencja Prasowa