Gaz i magazyny energii mogą zdominować polski rynek energii

20 kwietnia 2021, 17:45 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały dane dotyczące wyników certyfikacji ogólnej przeprowadzonej w ramach rynku mocy. W tym roku do rejestru wpisano 1223 jednostki. Na uwagę zasługuje fakt uwzględnienia 2 GW w magazynach energii. Widać także rosnącą rolę gazu.

Certyfikacja

Certyfikacja ogólna 2021 odbyła się w dniach 5 stycznia – 12 marca 2021 roku. W trakcie certyfikacji, wnioskodawcy w okresie 5 stycznia – 14 stycznia składali wnioski o wpis do rejestru. Aukcje dodatkowe na poszczególne kwartały roku dostaw 2023 odbędą się 17 marca 2022 roku. Certyfikacja jest obowiązkowa w odniesieniu do wszystkich jednostek wytwórczych o mocy brutto nie mniejszej niż 2 MW oraz pozostałych jednostek chcących brać udział w procesach rynku mocy. O wpis do rejestru złożono 1254 wniosków, a 536 przekazano do poprawy. Ostatecznie do rejestru wpisano 1223 jednostki. Daje to łączną moc 51,9 GW wpisanych do rejestru, z czego 48 GW to fizyczne jednostki wpisane do rejestru, a 3,9 GW to jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR).

Fot. PSE

Fot. PSE

Co może powstać do 2026 roku?

Moc osiągalna netto jednostek fizycznych wytwórczych istniejących sięga ponad 30,5 GW, zaś wśród planowanych to blisko 6,8 GW. Natomiast patrząc na OZE, do certyfikacji zgłoszono 6,7 GW mocy istniejących i 456 MW planowanych. Patrząc na magazyny energii, wśród istniejących jednostek zgłoszono łączną moc 1,5 GW, zaś wśród planowanych to prawie 2 GW.

Moc osiągalna netto jednostek deklarujących udział w aukcji głównej na rok dostaw 2026 wynosi łącznie 27 018,6 MW, z czego 26 110,4 MW nie jest objęte umową mocową na rok dostaw 2026. Aukcja główna na rok dostaw 2026 odbędzie się 16 grudnia 2021 roku.

Fot. PSE

Patrząc na jednostki fizycznych wytwórczych planowanych wpisanych do rejestru, dominują te oparte na gazie. Jest ich 53, a ich łączna moc wynosi 6,3 GW. Liczba nowych magazynów energii, które może powstać do tego czasu to około 16 o mocy blisko 1,95 GW. Wskazano także jeszcze nowe jednostki na węgiel o łącznej mocy 446 MW. Z kolei patrząc na drugą kategorię, jednostek fizycznych wytwórczych planowanych wpisanych do rejestru, które nie są objęte umową mocową na rok dostaw 2026, są także instalacje OZE o mocy 411 MW.

Bartłomiej Sawicki/Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Sawicki: 2025 rok to początek końca węgla w Polsce. Co w zamian? (ANALIZA)