Chadam: EBI wspiera rozbudowę sieci przesyłu gazu w Polsce

18 czerwca 2014, 09:08 Gaz. Energetyka gazowa

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał kredyt w wysokości 410 mln PLN (98 mln EUR) operatorowi systemu przesyłowego gazu ziemnego w Polsce, spółce GAZ-SYSTEM S.A., na rozbudowę gazociągu z Lwówka do Odolanowa. Projekt, który jest częścią planowanego korytarza gazowego UE Północ-Południe w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, ułatwi dostęp do alternatywnych źródeł dostaw gazu. Łączna wysokość finansowania EBI to 500 mln PLN (120 mln EUR).

Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i elastyczności działania systemu przesyłu gazu w Polsce i w krajach sąsiednich. Pozwoli na lepszą koordynację sieci, a także przyczyni się do wyeliminowania potencjalnych zatorów w systemie. Gazociąg zapewni możliwość przesłania zwiększonych ilości gazu w kraju, między innymi z Terminalu LNG w Świnoujściu poprzez polski system przesyłowy do granicy z Republiką Czeską, Słowacją i Ukrainą. Gazociąg Lwówek – Odolanów będzie mieć średnicę 1000 mm i długość około 170 km. Jego budowa ma być ukończona w 2017 roku.

László Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje Banku w Polsce, powiedział: „Celem EBI, banku Unii Europejskiej, jest między innymi promowanie bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw energii. Jesteśmy w związku z tym szczególnie zadowoleni z zawarcia umowy z GAZ-SYSTEM S.A., gdyż ten projekt przyczyni się do zwiększenia zdolności i niezawodności polskiego systemu przesyłu gazu i pozwoli na lepsze podłączenie do nowych dostaw gazu. Wraz z innymi projektami wcześniej sfinansowanymi przez bank w Polsce, inwestycja ta stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii w Europie. Kredyt EBI jest jednocześnie istotnym wkładem banku w modernizację polskiego sektora energetycznego, która jest niezbędna do rozwoju gospodarczego tego kraju”.

Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., stwierdził: „To kolejny kredyt inwestycyjny przyznany GAZ-SYSTEM S.A. przez EBI na realizację inwestycji, kluczowych nie tylko z perspektywy naszej spółki czy naszego kraju, lecz istotnych ze względu na rozwój zintegrowanej sieci gazociągów w Europie. EBI wspiera tym samym nasze wspólne dążenia do bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w oparciu o zasady solidarności i wspólnoty interesów gospodarczych”.

Ten projekt jest kontynuacją udanej współpracy EBI ze spółką GAZ-SYSTEM S.A.. Łączna suma trzech kredytów EBI udzielonych tej spółce wynosi blisko 405 mln EUR, a zostały one przeznaczone na wsparcie inwestycji w rozbudowę polskiej sieci gazowej (budowa kilku odcinków systemu przesyłu gazu ziemnego w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz budowa Terminalu LNG w Świnoujściu). Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania GAZ-SYSTEM S.A. będzie mógł skorzystać z niższych kosztów finansowania oraz długiego okresu spłaty kredytu, realizując swój program inwestycyjny.