Grupa Azoty oszacowała wpływ zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za 2023 rok

8 kwietnia 2024, 11:30 Alert

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych – czytamy w komunikacie.

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty
Polimery Police. Fot. Grupa Azoty

Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych potwierdzają, że obecna sytuacja finansowa Grupy Azoty wymaga pilnej naprawy. W tym aspekcie dużą uwagę przykładamy do inwestycji Polimery Police i nakładów ponoszonych na ten projekt. Równolegle dążymy do jak najszybszego komercyjnego startu inwestycji oraz wzmacniamy zespół odpowiedzialny za realizację tego projektu – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

W wyniku przeprowadzonych testów w Grupie Azoty S.A. stwierdzono niedobór szacowanej wartości odzyskiwalnej majątku w porównaniu do wartości księgowej w Ośrodku Wypracowującym Środki Pieniężne (OWŚP) Tworzywa, co spowodowało utworzenie odpisu aktualizującego w wysokości 59 mln zł. To zjawisko wynika z prognozowanego pogorszenia rentowności na skutek osłabienia długoterminowych prognoz rynkowych.

W przypadku OWŚP Nawozy nie było konieczności dokonywania odpisów aktualizujących. Natomiast w spółkach zależnych, takich jak Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. również stwierdzono niedobór wartości odzyskiwalnej względem wartości księgowej aktywów trwałych, co skutkowało utworzeniem odpisu aktualizującego o wartości 151 mln zł. Przyczyną tego było przede wszystkim pogorszenie długoterminowych prognoz rynkowych i przyszłych przepływów pieniężnych. Dodatkowo, odpis na utratę wartości aktywów w Grupa Azoty Polyolefins S.A. zwiększył się o 206 mln zł, osiągając łączną wartość 1 343 mln zł.

Te wydarzenia spowodowały zmniejszenie skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty S.A. za rok 2023 o 1 494 mln zł. Jest to jednorazowe zdarzenie o charakterze niepieniężnym, zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Azoty, które nie wpływa na skonsolidowany wynik EBITDA.

Grupa Azoty / Mateusz Gibała

Co dalej z Policami? Grupa Azoty musi zwołać walne zgromadzenie