Chevron wyjdzie z Polski? | Sikorski o LNG z USA | Wyniki za kwiecień od UTK

5 czerwca 2013, 08:37 Alert

Codzienny przegląd mediów Biznes Alert

Czy farmy wiatrowe staną na Bałtyku?

(Rzeczpospolita)

Z informacji dziennika wynika, że inwestorzy mogą zrezygnować z inwestycji w sektor odnawialny na Bałtyku. Portugalskie EDP już zrezygnowało. Jego śladem mają pójść kolejne firmy. Obawiają się, że rząd nie udzieli im wystarczającego wsparcia.

Ponad 700 km nowych dróg ekspresowych

(www.transport.gov.pl)

Rada Ministrów przyjęła przygotowaną z inicjatywy ministra transportu Sławomira Nowaka zmianę do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Dzięki temu będzie możliwe ogłoszenie już w 2013 roku około 50. postępowań przetargowych na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 35 mld zł.

Chevron też opuści polskie łupki?

Według Bogusława Sonika nowe prawo łupkowe wymagające od części inwestorów kolejnych procedur prawnych trwających co najmniej 4-5 miesięcy sprawi, że Polskę opuści Chevron, szukający do tej pory gazu łupkowego na terenie naszego kraju. Póki co firma zaprzecza takim informacjom.

KE: porozumienie w sprawie sieci TEN-T

(www.edroga.pl)

Komisja, Rada i Parlament Europejski podpisały porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego przekształcenia istniejącej obecnie w Europie mozaiki dróg, torów, kanałów rzecznych i korytarzy lotniczych w ujednoliconą sieć transportową (TEN-T). Wiceprzewodniczący Siim Kallas stwierdził, że jest to historyczne porozumienie, którego celem jest stworzenie wysoko wydajnej europejskiej sieci transportu, obejmującej wszystkie 28 państw członkowskich UE.

Sikorski o amerykańskim LNG

Podczas spotkania z sekretarzem ds. energii USA Ernestem Monizem polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekonywał, że Polska jest zainteresowana sprowadzaniem amerykańskiego LNG. Polityk podkreślił, że im szybciej amerykańskie urzędy pozwolą tamtejszym firmom na eksport surowca poza granicę Stanów, tym lepiej dla Polski. Amerykański gaz skroplony mógłby być odbierany w będącym na ukończeniu terminalu LNG w Świnoujściu.

Prezes UTK wydał certyfikaty na utrzymanie wagonów towarowych

(www.utk.gov.pl)

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (EU) nr 445/2011 z 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych w zakresie obejmującym wagony towarowe, prezes UTK do końca maja dokonał oceny wszystkich wniosków złożonych  przez przedsiębiorców przed 31 stycznia br. Prezes UTK podjął decyzję o wydaniu certyfikatów ECM dla pięciu podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym, ponieważ stosowne plany zostały ocenione pozytywnie a dowody usunięcia niezgodności krytycznych zweryfikowane.

LW Bogdanka za 5 lat chce wydobywać 12 mln ton węgla rocznie. W przyszłym roku liczy na zamówienia z kolejnych elektrowni

(Newseria.pl)

W tym roku wydobycie węgla wzrośnie nawet do 9 mln ton, od 2018 roku będzie to już 12 mln ton rocznie – to założenia nowej strategii LW Bogdanka na lata 2013-2020. Zwiększenie ilości wydobywanego surowca ma być możliwe dzięki inwestycjom w nowe technologie w systemach wydobycia. Spółka liczy na wzrost wykorzystania węgla w energetyce w kraju i zagranicą.

Najnowsze wyniki w przewozach towarowych – kwiecień 2013

(www.utk.gov.pl)

Urząd Transportu Kolejowego opublikował wyniki w przewozach towarowych za kwiecień 2013 r. Udział największych przewoźników wg przewiezionej masy towarów od początku br. do końca kwietnia wynosił (w nawiasach udział w 2012 r.): PKP Cargo – 47,05 proc. (50,42), PKP LHS – 4,34 proc. (4,39), Grupa CTL – 6,98 proc. (6,47), Grupa DB Schenker – 22,40 proc. (20,37), Lotos Kolej – 3,73 proc. (4,56).

Najnowsze wyniki w przewozach pasażerskich – kwiecień 2013

Urząd Transportu Kolejowego opublikował wyniki w przewozach pasażerskich za kwiecień 2013 r.  Udział największych przewoźników wg liczby przewiezionych pasażerów. od początku br. do końca kwietnia wynosił (w nawiasach udział w 2012 r.): Przewozy Regionalne – 32,89 proc. (36,88), Koleje Mazowieckie – 23,35 proc. (21,58), PKP SKM – 12,97 proc. (13,44), PKP Intercity – 11,16 proc. (12,87), Koleje Śląskie – 6,71 proc. (3,33), (SKM Warszawa – 6,7 proc. (6,3).

Ekspansja przewoźników niskokosztowych w wybranych krajach UE – przesłanki i tendencje

(www.prtl.pl)

Procesy regulacyjne, rozumiane jako regulacja, deregulacja i reregulacja, w obrębie sektora transportu lotniczego wykazują znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem czasowym, jak i przestrzennym. Procesy deregulacji zostały zapoczątkowane w USA już w połowie lat 70. ub. stulecia. Następnie, tj. na przełomie lat 80. i 90. przeprowadzono deregulację lotnictwa cywilnego w krajach należących do Wspólnot Europejskich.