Analitycy: Budżet UE na walkę o klimat jest wciąż niewystarczający

14 lipca 2020, 10:45 Alert
Zmiany klimatu fot. Gerd Altmann/ Pixabay
Zmiany klimatu fot. Gerd Altmann/ Pixabay

Analitycy Climate&Company i Agora Energiewende stwierdzili, że propozycja Komisji Europejskiej dotycząca długoterminowego budżetu i funduszu naprawczego Unii Europejskiej pozostawia ogromny niedobór w „zielonych” inwestycjach potrzebnych do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych.

Walka UE ze zmianami klimatu

W związku z pandemią koronawirusa, przywódcy z 27 krajów spotkają się w piątek w Brukseli, aby spróbować uzgodnić budżet bloku na lata 2021–27 i fundusz stymulujący gospodarkę. Komisja Europejska zaproponowała pakiet 1,85 biliona euro, który ma przyczynić się do ożywienia w gospodarkach dotkniętych wirusem w Europie w oparciu o „zielony” przemysł i technologie, które pomagają zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych. Jednak według analizy firmy consultingowej Climate&Company oraz Agora Energiewende, tylko 80 miliardów euro jest zdecydowanie przeznaczonych na ochronę klimatu. To zdecydowanie za mało w stosunku do 2,4 bilionów euro inwestycji w technologie niskoemisyjne, które według naukowców będą potrzebne do 2027 roku, aby zrealizować obecne cele UE w zakresie redukcji emisji.

Analitycy stwierdzili, że priorytetami inwestycyjnymi powinno być szybkie zwiększenie mocy wytwórczych energii odnawialnej, czysta produkcja wodoru, energooszczędne remonty budynków i infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych. – Istnieje prawdziwa rozbieżność między narracją, którą widzimy na najwyższym szczeblu politycznym, a szczegółami propozycji – powiedział Matthias Buck, szef departamentu europejskiej polityki energetycznej w Agora Energiewende.

Komisja powiedziała, że ​​nie może komentować niepublikowanego badania. Twierdzi ona, że 25 procent budżetu UE powinno wspierać działania na rzecz klimatu. Ale analitycy uważają, że brak środków wykonawczych stworzył „ogromne ryzyko polityczne”, że pieniądze te zostaną wydane na inwestycje, które będą się wiązać z zanieczyszczeniami. Nawet gdyby wszystkie fundusze UE wniosły maksymalny możliwy wkład w klimat, w 2027 roku. Stanowiłoby to jedynie 675 mld euro.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w piątek przedstawił nową propozycję budżetu, która zakłada, że 30 procent pieniędzy przeznaczone będzie na walkę ze zmianami klimatu.

Reuters/Michał Perzyński

RAPORT: Prawo klimatyczne ma potwierdzić zielony kurs UE