Czekała: Poznamy wyniki dotyczące wiedzy Polaków o rynku gazu

30 kwietnia 2014, 11:47 Gaz. Energetyka gazowa

Najnowszy raport Optimal Energy pokaże, jaka jest wiedza Polaków na temat liberalizacji sektora gazu i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zmiany na rynku gazu, takie jak uwolnienie cen czy wprowadzenie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży gazu przez PGNiG na giełdzie towarowej, ze względu na wymogi unijne wprowadzane są także w Polsce. Tymczasem, biorąc pod uwagę specyfikę branży energetycznej, tematy związane z rynkiem gazu są trudno zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy.

– Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, co statystyczny Polak tak naprawdę wie o liberalizacji rynku gazu i zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw w Polsce – mówi Łukasz Czekała, Project Manager z OptimalEnergy.pl. – Podstawowe pytanie jakie zadaliśmy respondentom dotyczyło wpływu dopuszczenia konkurencji na zasadach wolnorynkowych na ceny gazu. Raport dostarczy także odpowiedzi na pytania związane z samowystarczalnością energetyczną kraju oraz wpływem sytuacji geopolitycznej na ceny gazu.

Badanie zostało przeprowadzane przez panel badawczy agencji badań rynku i opinii SW Research. Patronat medialny nad raportem objęły portale CIRE i Biznes Alert. Swój komentarz do raportu przedstawi także Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny Biznes Alert.

Będzie to już piąty raport o rynku energii przygotowany na zlecenie OptimalEnergy.pl. Pierwszy dotyczył wiedzy Polaków na temat możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Drugi badał znajomość marek sprzedawców energii. Trzeci sprawdzał, jakie obawy wywołuje w nas energia elektryczna, a poprzedni odnosił się do tematu odnawialnych źródeł energii.

Wyniki raportu poznamy już 6 maja.