Ustawa przeniesie nadzór nad elektroenergetyką do Ministerstwa Energii

28 stycznia 2016, 16:04 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, który zakłada przeniesienie nadzoru nad spółkami energetycznymi do Ministerstwa Energii.

Pod nadzór właścicielski ME trafić mają: Enea, Energa, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, PGE, Tauron, Siarkopol Gdańsk, TF Silesia oraz spółki zależne od tych spółek.

Minister energii sprawować ma też nadzór nad Wyższym Urzędem Górniczym.

Projekt ustawy przewiduje także, że Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonywać będzie uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz PERN Przyjaźń.

Źródło: Polska Agencja Prasowa