EBI sfinansuje budowę czterech farm wiatrowych w Wielkopolsce

22 października 2020, 11:30 Alert
oze farma wiatrowa jarocin
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) przekazały po 184 mln zł (ok. 42 mln euro) na dofinansowanie budowy i eksploatacji czterech farm wiatrowych w województwie wielkopolskim.

Farmy wiatrowe wpd AG

Kredyt EBI w wysokości 184 mln zł umożliwi wybudowanie czterech farm wiatrowych w Polsce Zachodniej. Współfinansowanie zapewnia Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Farmy zostaną wybudowane przez niemiecką firmę wpd AG w lokalizacjach Jarocin–Koźmin, Jarocin Wschód, Krotoszyn i Słupca–Kołaczkowo w Wielkopolsce. Łączna moc zainstalowana wyniesie 102,5 MW, co wystarczy do zaopatrzenia w energię elektryczną ponad 60 tys. gospodarstw domowych w okresach szczytowego obciążenia.

– Finansowanie EBI jest objęte gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi główny filar planu inwestycyjnego dla Europy. W ramach tego planu EBI i Komisja Europejska współpracują ze sobą jako partnerzy strategiczni na rzecz zwiększania konkurencyjności gospodarki europejskiej – czytamy w komunikacie.

Wsparcie EBI

Jednym z celów EFIS jest rozwijanie sektora energetycznego – zwłaszcza w obszarze wykorzystania i dostarczania energii ze źródeł odnawialnych. – Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza, a tym samym będzie stanowił istotny wkład w działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Ponadto umożliwi wspieranie słabiej rozwiniętego regionu, przez co pomoże w zmniejszaniu dysproporcji między regionami – podaje EBI w komunikacie.

– Polska stara się zmniejszać swoją zależność od węgla, a jednocześnie tworzyć nowe miejsca pracy w sektorze energetycznym – powiedziała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI odpowiedzialna za działalność operacyjną w Polsce. – Energia wiatrowa ma w naszym kraju największy potencjał wzrostu ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, dlatego EBI chętnie wspiera przemiany w tej dziedzinie. Dzięki EFIS możemy wypełnić lukę na rynku poprzez udostępnienie oferowanego na korzystnych warunkach, długoterminowego finansowania w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. To ważna kwestia, ponieważ musimy stworzyć krajowi i jego mieszkańcom jak najlepsze warunki do budowania czystej i przyjaznej dla klimatu gospodarki przyszłości – powiedziała Czerwińska cytowana w komunikacie.

Komisarz europejski ds. gospodarki Paolo Gentiloni powiedział, że finansowanie udzielane przez EBI w ramach planu inwestycyjnego ułatwia budowanie nowych farm wiatrowych w Polsce. – Dzięki wsparciu unijnemu około 60 tys. polskich gospodarstw domowych uzyska dostęp do czystej energii. To przykład wymiernych korzyści, które może przynieść Polakom Europejski Zielony Ład. Każda tego rodzaju inwestycja przybliża nas o krok do celu, którym jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 roku – podkreślił. Obiekty będą eksploatowane przez spółki projektowe należące do przedsiębiorstwa wpd Europe GmbH, które jest jednostką zależną wpd AG.

EBI/Bartłomiej Sawicki

Engie i WPD podpisały umowę na dostawy energii z dwóch farm wiatrowych w Wielkopolsce