Baranyay: EBI inwestuje w Polskę

13 marca 2015, 11:09 Drogi
Transeuropejska sieć transportowa
Transeuropejska sieć transportowa TEN-T

W 2015 r. Europejski Banki Inwestycyjny przeznaczy na działalność w Polsce co najmniej 5,5 mld euro czyli co najmniej tyle co w roku ubiegłym – zadeklarował wiceprezes EBI László Baranyay. Podkreślał, że wybierając inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów przyniesie długotrwały efekt społeczny.

W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, bank wspiera inwestycje zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów i wzmacniające konkurencyjność gospodarczą. Środki EBI były tu w 2014 r. przeznaczone głównie na infrastrukturę drogową (1,8 mld euro) i kolejową (550 mln euro), miasta (466 mln euro) i MŚP (1,3 mld euro). Wśród strategicznych inwestycji w dziedzinie transportu wyróżnić można środki na budowę dróg ekspresowych, w tym dwa odcinki obwodnicy Warszawy oraz kredyty na modernizację linii kolejowych.

Baranyay powiedział: – W bieżącym roku bank będzie dalej wspierać realizację projektów w Polsce i przeznaczy na nie co najmniej tyle samo środków.