Europejski Bank Inwestycyjny jest gotowy wesprzeć budowę morskich farm wiatrowych w Polsce

31 stycznia 2020, 07:30 Alert
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

W rozmowie z BiznesAlert.pl Rafał Rybacki, szef zespołu kredytowania infrastruktury i sektora publicznego w Polsce i krajach bałtyckich w Europejskim Banku Inwestycyjnym, powiedział, że EBI kredytuje do 50 procent wartości inwestycji. W określonych sytuacjach, zgodnie z nową polityką pożyczek dla sektora energetycznego, gdy bank uzna, że dana inwestycja jest szczególnie ważna dla ułatwienia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej, wówczas kredyt może wzrosnąć do 75 procent.

Pytany o możliwą wielkość finansowania, Rafał Rybacki powiedział, że dla EBI finansowanie projektów, takich jak morskie farmy wiatrowe, o wartości kilkaset milionów euro, jest możliwe. – Dla EBI, biorąc pod uwagę wielkość naszego zaangażowania w Polsce, przeznaczenie kilkuset milinów euro w skali każdego roku na rozwój energetyki wiatrowej jest jak najbardziej możliwe, oczywiście pod warunkiem, że projekt spełni nasze wymagania techniczne, ekonomiczne i finansowe.

Zgodnie z wyliczeniami portalu, licząc finansowanie, od fazy „ready to build” projektu morskiej farmy wiatrowej do oddania do użytku, a więc trzy lata, kwota może sięgnąć nawet miliarda euro. Warto przypomnieć, że koszt budowy 1 GW mocy morskiej famy wiatrowej, wraz z przyłączem, szacowany jest na 12-14 mld zł. Dostęp do kredytowania w wysokości miliarda euro może ułatwić konstrukcję finansową i realizację danego projektu morskiej farmy wiatrowej. Projekty wiatrowe w Polsce będą realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami, którzy są zainteresowani nabyciem udziałów w poszczególnych projektach wiatrowych. Niewykluczone więc, że o takie wsparcie mogłaby wystąpić polska firma, jak i zagraniczny partner.

Polska Grupa Energetyczna we współpracy z duńskim Orsted planuje, aby pierwszy wspólny projekt morskiej farmy wiatrowej osiągnął fazę „ready to build” w 2023/2024 roku. Oddanie jej do użytku planowane jest na 2026 rok.

W kontekście finansowania projektów morskich farm wiatrowych warto wspomnieć o modelu finansowania i jego kształcie w ustawie offshore. Projekt trafił już do konsultacji publicznych.

Bartłomiej Sawicki