Elektrownie wodne PGE mają zielone światło dla umów na rynku mocy

12 września 2022, 14:45 Alert

Elektrownie wodne Dębe i Raduszec Stary, należące do PGE, otrzymały pozwolenie na realizację siedmioletnich kontraktów od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Wszystko to dzięki sprawnej realizacji kamieni milowych potrzebnych do ewaluacji procesu modernizacji oby jednostek wytwórczych.

Elektrownia Wodna Raduszec Stary / Źródło: PGE EO

Czym jest rynek mocy?

W Polsce obowiązuje mechanizm rynku mocy. Według jego zasad elektrownie zawierają kontrakty na rok, pięć lub piętnaście lat. Dodatkowo jednostki wytwórcze mogą liczyć na tzw  green bonus, jeżeli spełniają standardy emisyjne. Wiąże się to z przedłużeniem wieloletnich umów o dodatkowe dwa lata. Jedynie nowe elektrownie mogą zwierać kontrakty piętnastoletnie. Z kolei starsze, ale zmodernizowane jednostki mają możliwość zawarcia umowy na pięć lat. Ich główną zaletą jest zabezpieczenie przychodów w dłuższym okresie, a tym samym poprawa opłacalności przeprowadzanych modernizacji.

Elektrownie wodne PGE dostały pozwolenie na realizację kontraktów

PGE Energia Odnawialna otrzymała od PSE potwierdzenie możliwości realizacji siedmioletnich umów na rynku mocy przez dwie elektrownie wodne należące do grupy. Kontrakty zostały wynegocjowane w kolejno w 2019 roku przez elektrownię Dębe i w 2021 roku przez elektrownię Raduszec Stary. Kontrakty jednak dopiero teraz zyskały zielone światło, ponieważ obie placówki spełniły dwa kamienie milowe ustalone przez PSE.

Pierwszym z nich jest Finansowy Kamień Milowy, polegający na potwierdzeniu operatorowi zawarcia umów z wykonawcami i poniesienia określonych wydatków związanych z modernizacją. Drugi nazywany jest Operacyjnym Kamieniem Milowym. W tym celu PSE przeprowadza ewaluację postępu modernizacji, po czym ocenia, czy elektrownia będzie w stanie na czas dostarczyć określoną w kontrakcie ilość mocy do systemu elektroenergetycznego.

Elektrownie dokonały modernizacji przed terminem

Obie elektrownie wodne osiągnęły Operacyjny Kamień Milowy przedterminowo. Elektrownia Dębe wykonała modernizację w kwestii dostaw wyposażenia technologicznego oraz montażu hydrozespołu. Z kolei Raduszec Stary odnowiono m.in. regulator turbiny, zainstalowano nowe łopaty aparatu kierowniczego oraz wirnika, a także wykonano przekładnię mechaniczną.

PGE Energia Odnawialna/Szymon Borowski

PGE, Lotos i Orlen o offshore: Pracujemy nad bezpieczeństwem farm wiatrowych