Energa i Enea wyceniły węglową Ostrołękę C na zero złotych

20 maja 2020, 07:06 Alert

Energa i Enea poinformowały, że 19 maja 2020 roku powzięły informację od spółki Elektrownia Ostrołęka realizującej projekt budowy nowego bloku węglowego w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW, o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość jej aktywów trwałych w łącznej wysokości ponad miliarda zł. Ustaliły, że po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, wyniesie 0 zł.

Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Zero złotych

Energa i Enea poinformowały w osobnych komunikatach, że powyższe odpisy (łącznie 1 027 mln zł) są efektem testu na utratę wartości majątku trwałego w związku z aktualizacją założeń biznesowych projektu Elektrownia Ostrołęka C opartego o technologię węglową. Spowodował on obniżenie wartości inwestycji w spółkę do wartości zero zł. Według wspomnianych spółek była to przesłanka do dokonania całkowitego odpisu wartości udziałów  w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Skutki finansowe

Szacowany wpływ powyższych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto Grupy Energa za 2019 rok wynosi -443 mln zł, a na jednostkowy wynik netto Energa SA za 2019 rok -453 mln zł. W obu przypadkach jest to zdarzenie o charakterze niegotówkowym, obniżające wynik netto bez wpływu na wynik EBITDA.

Szacowany wpływ powyższych odpisów na jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Enei w 2019 roku wyniesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto okresu sprawozdawczego Enei z tego samego roku.Ponadto, Enea podjęła również w tym samym dniu decyzję o dokonaniu odpisu pożyczek dla Elektrowni Ostrołęka wraz z odsetkami w łącznej kwocie ok. 65,8 mln zł. Szacowana wartość tego odpisu wyniesie ok. 455,3 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym tej spółki z 2019 roku i ok. 435,2 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Enei z 2019 roku.

Spółki zastrzegają, że zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i będą podlegały badaniu przez audytora, w związku z czym mogą ulec zmianie. Ostateczna wielkość odpisu zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Energi i Enei oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółek z zeszłego roku.

Decyzja o Ostrołęce w cieniu deklaracji PKN Orlen

Dzień wcześniej PKN Orlen, który nabył 80 procent akcji Energi, zadeklarował, że może bezpośrednio zaangażować się finansowo w projekt Elektrowni Ostrołęka C, ale pod warunkiem, że założenia technologiczne dla projektu zostaną zmienione, a nowy blok wykorzysta gaz zamiast węgla.

Energa/Enea/Bartłomiej Sawicki

 

PKN Orlen chce wybudować nową elektrownię w Ostrołęce. Warunkiem jest wykorzystanie gazu