PKN Orlen chce wybudować nową elektrownię w Ostrołęce. Warunkiem jest wykorzystanie gazu

19 maja 2020, 16:45 Alert

PKN Orlen, nowy właściciel Grupy Energa, deklaruje gotowość do zaangażowania się w budowę elektrowni Ostrołęka. Spółka zrobi to pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym. – Stawiamy na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych – podaje koncern.

Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Trwają analizy inwestycji Energi

– Zgodnie z zapowiedziami i porozumieniem ze Skarbem Państwa, trwają analizy m.in. warunków najważniejszych inwestycji Grupy Energa. Widzimy duży potencjał budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizujemy w Grupie Orlen muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Sawicki: Ostrołęka C na gaz, czyli wszystko od początku

Decyzja z uwzględnieniem polityki klimatycznej

Finalną decyzję PKN Orlen, dotyczącą inwestycji w Ostrołęce, poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa – właścicielami projektu. Będą one dotyczyły technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu. Znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. – Realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii Europejskiej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jednocześnie źródłami niskoemisyjnymi – podaje spółka.

Jakóbik: Gazprom, rewers albo Litwa, czyli gaz dla Ostrołęki (ANALIZA)

Obecnie taniej jest produkować energię z gazu niż z węgla

Orlen podkreśla, że w Polsce emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do funkcjonujących bloków węglowych. Spółka dodaje, że przy uwzględnieniu obecnych i prognozowanych cen gazu, emisji i węgla, technologia oparta o gaz ziemny pozwala wytwarzać energię taniej niż rozwiązania bazujące na węglu kamiennym. – Dodatkowo za rozwiązaniem gazowym przemawiają niższe koszty kapitałowe oraz większa elastyczność bloków gazowych, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. To powoduje, iż jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego – podaje spółka.

Atuty Energi

Grupa Energa, której od 30 kwietnia 2020 roku większościowym udziałowcem jest PKN Orlen, posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. – Ponad 30 procent wolumenu energii elektrycznej, produkowanego przez Grupę Energa, pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział ze wszystkich jej konkurentów – przypomina Orlen. Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są już aktywne, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. – W tym kontekście najważniejsze będzie bilansowanie portfela OZE z wykorzystaniem aktywów konwencjonalnych, w tym na przykład bloków parowo-gazowych w Płocku i Włocławku lub nowych inwestycji opartych o gaz ziemny – przypomina Orlen.

Przejęcie Energi przez Orlen

PKN Orlen ogłosił piątego grudnia 2019 roku wezwanie na 100 procent akcji Grupy Energa. Pierwotnie miało potrwać do dziewiątego kwietnia 2020 roku. W związku z koronawirusem, 26 marca 2020 roku termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 roku. Koncern otrzymał 31 marca 2020 roku bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu została podwyższona 15 kwietnia 2020 roku z 7 do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia 2020 roku zostało podpisane porozumienie ze Skarbem Państwa o kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 procent akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia 2020 roku. Formalnie transakcja została sfinalizowana 30 kwietnia 2020 roku nabyciem akcji ENERGA stanowiących około 80 procent kapitału zakładowego spółki oraz około 85 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta gotówką ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego.

PKN Orlen/Bartłomiej Sawicki

Sawicki: Skarb Państwa daje Orlenowi wolną rękę przy Elektrowni Ostrołęka C