Enea będzie rozmawiać o technologiach niskoemisyjnych

28 września 2020, 12:30 Alert
enea

Enea Operator po raz drugi zorganizuje konferencję naukowo-techniczną poświęconą tematyce elektromobilności, idei miast inteligentnych, zrównoważonego transportu oraz smart grids, czyli inteligentnych sieci energetycznych. Wydarzenie „Energia nowoczesnych miast. Elektromobilność. Smart cities. Zrównoważony transport. Sieci inteligentne w energetyce.” w Szczecinie jest platformą dyskusji reprezentantów biznesu, świata nauki, samorządów oraz przedstawicieli władz państwowych.

Elektromobilność, OZE i emisje CO2

Enea informuje, że w dniach 28-29 września 2020 roku uczestnicy wezmą udział w wykładach i prelekcjach poświęconych nowoczesnym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, które wykorzystywane są w aglomeracjach miejskich. Prelegenci poruszą również zagadnienia związane z morską energetyką wiatrową w systemie odnawialnych źródeł energii, inżynierią współczesnych systemów energetycznych oraz niskoemisyjnymi technologiami przyszłości.

– Elektromobilność staje się priorytetem na całym świecie, bowiem dzięki temu my i przyszłe pokolenia mamy szansę żyć w czystych miastach. Inteligentne rozwiązania logistyczne i infrastrukturalne w obszarach zurbanizowanych przekładają się bezpośrednio na zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwo mieszkańców – powiedział dr hab. Wojciech Drożdż, prof. Uniwersytetu, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji.

– Inwestowanie w elektromobilność oraz nowoczesne rozwiązania sieciowe stało się jednym z naszych najważniejszych elementów tworzenia modelu biznesowego przedsiębiorstwa – dodał wiceprezes Wojciech Drożdż.

Enea podaje, że uczestnicy wydarzenia będą rozmawiali o wyzwaniach cywilizacyjnych, które mają kształtować politykę zrównoważonego rozwoju tak, aby zaspokoić obecne potrzeby społeczne, z uwzględnieniem szans przyszłych pokoleń.

Spółka opublikowała najważniejsze informacje o wydarzeniu.

Enea/Jędrzej Stachura

Enea: Podejmujemy coraz bardziej zdecydowane działania w segmencie OZE