Enea planuje rozbudowę sieci dystrybucyjnej

20 stycznia 2022, 12:30 Alert

Enea chce przeznaczyć środki z planowanej emisji akcji na rozwój sieci dystrybucyjnej, poprawę wskaźników niezawodności i przygotowanie sieci do dwukierunkowego przepływu energii. Łączny koszt projektów planowanych na 2022 i 2023 rok to 1 231 mln zł, w tym wkład własny ma wynieść 900 mln zł – podała spółka.

Nowe inwestycje Enei

Cele emisji to współfinansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji. Nie przewidziano finansowania aktywów węglowych, podano w prezentacji.

Spółka zamierza zrealizować następujące inicjatywy ukierunkowane na realizację głównych celów strategicznych:

– Rozwój sieci dystrybucyjnej dla zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów;

– Poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych;

– Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;

– Przygotowanie struktury sieci do dwukierunkowego przepływu energii w związku z dynamicznym rozwojem generacji rozproszonej i prosumentów.

Enea planuje następujące projekty inwestycyjne w latach 2022-2023:

– Stacje WN/SN – całkowity koszt 394 mln zł, w tym 164 mln zł z dotacji i 229 mln zł wkładu własnego;

– Linie wysokiego napięcia (WN) – 67 mln zł, w tym 14 mln zł z dotacji i 53 mln zł wkładu własnego;

– Sieć średniego napięcia (SN) – 201 mln zł, w tym 74 mln zł z dotacji i 127 mln zł wkładu własnego;

– Liczniki zdalnego odczytu – 286 mln zł, w tym 59 mln zł z dotacji i 227 mln zł wkładu własnego;

– Przyłączanie do sieci – 283 mln zł, w tym 20 mln zł z dotacji i 263 mln zł wkładu własnego.

Łączny koszt tych projektów to 1 231 mln zł, w tym wkład własny wyniesie 900 mln zł, podsumowano.

Wcześniej w tym tygodniu zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

ISBnews/Aleksander Tretyn

Enea wyemituje akcje, by zwiększyć kapitał na inwestycje w dystrybucję i OZE