Enea nie będzie rozwijać offshore’u z Iberdrolą. Rozmowy zostały zakończone

9 września 2020, 12:00 Alert

Enea poinformowała o zakończeniu współpracy z Iberdrolą Eólica Marina w ramach podpisanego w czerwcu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że spółki nie będą wspólnie rozwijać tego projektu. Enea nie zarzuca jednak tego przedsięwzięcia.

Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki
Morska farma wiatrowa Anholt/Dania. Fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Koniec rozmów, ale nie koniec offshore’u Enei

Zarząd Enei poinformował, że w dniu 8 września 2020 roku strony listu intencyjnego w sprawie potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych w obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego podjęły decyzję o zakończeniu rozmów prowadzonych na zasadzie wyłączności. Tym samym firmy odstąpiły od sporządzania dokumentu term sheet. Z komunikatu wynika, że sygnatariusze listu intencyjnego (Enea i Iberdrolą Eólica Marina) potwierdzili zakończenie jego obowiązywania.

Strony jednak deklarują, że pozostają otwarte na współpracę w przyszłości. Enea podkreśla, że aktywnie kontynuuje badanie możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych.

Enea chce wejść w offshore z Hiszpanami

Tło

Strony prowadziły na zasadzie wyłączności negocjacje dotyczące oceny możliwości realizacji inwestycji kapitałowej Enei oraz Iberdroli we wskazane projekty farm wiatrowych i ich wspólnego przygotowania, budowy i eksploatacji o łącznej mocy do ok. 3,3 GW.

Enea ma wyłączność na rozmowy z Iberdrolą na offshore

Enea zapowiedziała w grudniu 2019 roku w strategii rozwoju grupy do 2030 roku, z perspektywą do 2035 roku, rozbudowę aktywów wytwórczych i zmianę struktury wytwarzania. Celem strategicznym Grupy jest osiągnięcie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej na poziomie 22 procent do 2025 roku oraz 33 procent do 2030 roku.

Enea/Bartłomiej Sawicki

Enea waha się między offshore a onshore