Energa zmodernizowała Elektrownię Ostrołęka na potrzeby zielonej transformacji

23 listopada 2020, 13:30 Alert
Energa elektrownie ostrołęka
Elektrownia Ostrołęka. Fot. Energa

Budowa drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) w elektrowni w Ostrołęce objęła trzy tysiące ton stali, prawie cztery tysiące metrów sześciennych betonu i blisko 140 zaangażowanych firm podwykonawczych. Emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 procent – informuje Energa.

Jedna z nielicznych instalacji w kraju

Energa Elektrownie Ostrołęka zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni B. Była to jedna z inwestycji proekologicznych prowadzonych przez spółkę w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Poza generalnymi wykonawcami – konsorcjum Rafako oraz spółką Energa Serwis – w prace było zaangażowanych aż 140 firm podwykonawczych.

Elektrownia w Ostrołęce zrealizowała tego typu inwestycję jako jedna z nielicznych w Polsce w ostatnim czasie. Wszystkie trzy bloki energetyczne zostały objęte oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy. Ich łączna moc wynosi 690 MW.

Energa podała, że prace na rzecz IOS II obejmowały kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber wraz z kominem, budynki technologiczne, zbiornik magazynowania sorbentu i estakady rurociągów. Rozbudowano także istniejące: budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego. Inwestycja była realizowana przy ciągłej pracy urządzeń elektrowni, bez przerw w produkcji energii elektrycznej – mimo, że część wznoszonej instalacji obejmowała urządzenia wspólnie z istniejącymi układami technologicznymi. Użyte do budowy technologie i zastosowane materiały należą do najnowocześniejszych stosowanych obecnie w budownictwie przemysłowym.

Gips zamiast spalin i ścieków

Spółka zaznacza, że inwestycja ma ogromne znaczenie dla środowiska, gdyż w sposób znaczący wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Dzięki wybudowanej instalacji, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95 procent. Kilkukrotnie zredukowana została też emisja pyłów.

Instalacja została wyposażona w nowoczesne ciągi technologiczne. Służą one oczyszczaniu spalin i ścieków umożliwiających zagospodarowanie odpadów powstających w procesie produkcji energii elektrycznej. Produktem końcowym tej inwestycji, prowadzonej w oparciu o metodę mokrą wapienną jest gips, który nadaje się do dalszego zagospodarowania. Cały proces odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym – czytamy na stronie Energi.

Inwestycja zgodna z przepisami unijnymi

Spółka podaje, że dzięki tej inwestycji, elektrownia w Ostrołęce spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych. Dostosowana jest również do wymagań wynikających z decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej do tej dyrektywy. Chodzi o najlepsze dostępne techniki Konkluzji BAT (ang. Best Available Techniques), określające granice emisyjności dużych obiektów spalania, które zaczną obowiązywać 17 sierpnia 2021 roku i obejmą wszystkie unijne kraje.

Energa/Jędrzej Stachura

Energa Operator przyłączyła 19 tysięcy nowych mikroinstalacji w trzecim kwartale 2020 roku