Unijne cele klimatyczne wymagają inwestycji w infrastrukturę energetyczną o wartości 2,7 biliona dolarów

10 kwietnia 2024, 12:30 Alert

W nowym raporcie opublikowanym we wtorek, grupa lobbystów Europejskiego Okrągłego Stołu dla Przemysłu (ERT) podkreśliła konieczność inwestycji o wartości 2,7 biliona dolarów w europejską infrastrukturę energetyczną. Celem tych inwestycji jest osiągnięcie unijnych celów klimatycznych do 2050 roku oraz zachowanie konkurencyjności Europy na arenie globalnej.

Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko
Morskie farmy wiatrowe i Unia Europejska. Grafika: Gabriela Cydejko

Według ERT ambicja Unii Europejskiej, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, wymaga znaczących nakładów finansowych na rozbudowę sieci energetycznych, rozwój technologii magazynowania energii oraz budowę infrastruktury związanej z niskoemisyjnym wodorem oraz wychwytywaniem dwutlenku węgla.

– W raporcie podkreślono konieczność rozbudowy infrastruktury krajowej i transgranicznej dla sieci elektroenergetycznych, wodoru i CO2, aby efektywnie zarządzać niestabilnością źródeł energii odnawialnej, zastępując obecnie dominujące paliwa kopalne – takie stwierdzenie znajduje się w raporcie.

Według Europejskiej Rady Biznesu (ERT), która opracowała raport, w najbliższych latach i dekadach niezbędna będzie silniejsza współpraca między sektorem publicznym a prywatnym oraz bardziej korzystne ramy regulacyjne, aby zachęcić do inwestycji w infrastrukturę energetyczną i niskoemisyjny wodór, wsparciem Boston Consulting Group (BCG).

Obecne skomplikowane przepisy UE utrudniają dostęp do prywatnego kapitału, dlatego też grupa podkreśla potrzebę klarownych ram regulacyjnych oraz wyraźnego uzasadnienia biznesowego dla prywatnych inwestorów.

Raport wskazuje, że jeśli różnica między planowanymi a rzeczywistymi inwestycjami będzie się utrzymywać, europejski system energetyczny nie zdoła w pełni zintegrować bezemisyjnych źródeł energii, a koszty systemu mogą wzrosnąć z powodu konieczności rekompensowania ograniczeń.

Prognozy sugerują, że potrzeby inwestycyjne prawdopodobnie wzrosną po 2030 roku, zwłaszcza w kontekście rosnącego udziału źródeł odnawialnych. Krajom o wysokim udziale energii fotowoltaicznej (PV) będzie również potrzebne rozbudowane magazynowanie energii, aby zniwelować wzrost zmienności w systemie energetycznym.

– Modernizacja infrastruktury jest kluczowa dla realizacji celów związanych z Zielonym Ładem, jednak decydenci muszą podejmować bardziej zdecydowane działania, aby te cele stały się rzeczywistością – podkreślił Dimitri Papalexopoulos, przewodniczący komisji ds. transformacji energetycznej i zmiany klimatu w ERT.

Reuters / OilPrice.com / Mateusz Gibała

Szwajcarska prasa twierdzi, że europejskie prawo klimatyczne może zaszkodzić demokracji