W kwietniu inflacja wzrosła do ponad dwóch procent

30 kwietnia 2024, 11:45 Alert

Roczna inflacja wzrosła do dwóch i czterech dziesiątych procenta, co oznacza zauważalny skok w porównaniu z dwuprocentowym poziomem z marca. Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskazuję, że ten wzrost wynika głównie z podwyżek cen żywności i paliw.

– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem
ub. roku wzrosły o 2,4% (wskaźnik cen 102,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1% (wskaźnik cen 101) – podał we wtorek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

W przeliczeniu rocznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych poszły w górę o 1,9%, ceny nośników energii spadły o 2,3%, a ceny paliw dla prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 1,2%.

Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,1%, ceny nośników energii zmalały o 0,2%, a ceny paliw dla prywatnych środków transportu wzrosły o 2,1%. Oczekiwania rynkowe kształtowały się na poziomie: wzrost o 2,4% rok do roku i wzrost o 1,1% miesiąc do miesiąca.

GUS / Mateusz Gibała

Minister aktywów państwowych chce porozumienia rządu ze spółkami energetycznymi w sprawie rekompensat za 2023 rok