Komisja Europejska przekazała fundusze na modernizację systemów energetycznych

24 czerwca 2024, 14:45 Alert

Komisja Europejska przekazała w poniedziałek 10 krajom członkowskim niemal 3 mld euro z przychodów z handlu emisjami na inwestycje w czystsze systemy energetyczne. Polska otrzymała 697,5 mln euro, które przeznaczy m.in. na modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych.

Komisja Europejska. Fot. Jędrzej Stachura
Komisja Europejska. Fot. Jędrzej Stachura

Łącznie 2,967 mld euro, wypłacone w ramach Funduszu Modernizacyjnego, wesprze 39 projektów energetycznych w 10 państwach UE. Polska otrzymała z tej kwoty prawie 700 mln euro. Inne beneficjenci to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja oraz Rumunia, która otrzymała ponad 1 mld euro. Inwestycje mają na celu modernizację systemów energetycznych, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę efektywności energetycznej.

Projekty koncentrują się głównie na odnawialnych źródłach energii, w tym środki na instalację systemów fotowoltaicznych w Czechach, rozwój systemów ciepłowniczych na Węgrzech oraz modernizację infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych w Polsce. Wiceprzewodniczący KE Marosz Szefczovicz podkreślił, że Fundusz Modernizacyjny jest kluczowym narzędziem wspierającym dekarbonizację, umożliwiając inwestycje w czyste technologie i zwiększając konkurencyjność w dłuższej perspektywie. Jak informuje Komisja, jest to najwyższa dotąd wypłata z Funduszu Modernizacyjnego, który od stycznia 2021 r. przekazał łącznie 12,65 mld euro na inwestycje energetyczne.

Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Kraje członkowskie mogą składać kolejne wnioski o dofinansowanie projektów energetycznych do 13 sierpnia 2024 r. (projekty niepriorytetowe) i 10 września 2024 r. (projekty priorytetowe). Fundusz Modernizacyjny jest finansowany z przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach EU ETS i wspiera 13 krajów członkowskich o niższych dochodach w przechodzeniu na neutralność klimatyczną. Beneficjentami Funduszu są: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz od stycznia br. Grecja, Portugalia i Słowenia.

Polska Agencja Prasowa / Mateusz Gibała

Komisja Europejska pomoże Niemcom przy budowie wodorociągów