Energetyka wiatrowa w Rzeszowie pod patronatem BiznesAlert.pl

17 lutego 2020, 07:15 Energetyka

Troska o środowisko naturalne, a tym samym zapobieganie globalnemu ociepleniu dotyczy praktykowania odnawialnych źródeł energii, które nie emitują toksycznych spalin, a tym samym przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń środowiska. Efektywnym rozwiązaniem pod względem redukcji emisji w sektorze energetycznym jest energetyka wiatrowa, będąca równocześnie największym dostawcą zielonej energii elektrycznej w kraju. Będzie to jeden z głównych tematów konferencji w Rzeszowie pod patronatem BiznesAlert.pl.

Potencjał na lądzie i morzu

Rozwój energetyki wiatrowej, jak i pełne wykorzystanie jej potencjału na lądzie oraz na morzu, generuje transformację systemu energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, jak i bezpieczeństwa energetycznego. Pod koniec 2018 roku moc zainstalowanych farm wiatrowych w kraju wynosiła około 5,9 GW, co odpowiadało ponad 14 procent mocy wytwórczych skumulowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Na 2025 rok zaplanowana została produkcja energii wiatrowej z polskich morskich farm wiatrowych, z kolei do 2040 roku przewidywane jest oddanie do eksploatacji ponad 10 GW mocy zainstalowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej. Dlatego też tematyka energetyki wiatrowej jest dynamicznie rozwijającą się kwestią, która budzi zainteresowanie krajowych i zagranicznych inwestorów.

Problematyka odnawialnych źródeł energii, a tym samym energetyki wiatrowej, będąca trendem w rozwoju gospodarczym kraju, zostanie podjęta na V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” organizowanej w dniach 30-31 marca 2020 r. w Rzeszowie. Bazą wymiany wiedzy, doświadczeń, ale także nowych idei będą panele plenarne i tematyczne, na których poruszone zostaną kwestie dotyczące m. in. uwarunkowań, projektowania i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii, a w tym energetyki wiatrowej.

Źródło: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

 

Głównym Partnerem Konferencji został: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN Orlen S.A.

Partnerem Srebrnym Konferencji zostały: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM oraz Polska Spółka Gazownictwa.

Partnerem Brązowym zostali: Gas-Trading S.A. oraz Asseco Poland.

Swój udział zapowiadają również przedstawiciele: Polskiej Grupy Energetycznej, PKN Orlen i Towarowej Giełdy Energii SA.

Tegoroczna V edycja Konferencji została objęta następującymi patronatami honorowymi: Ministra Klimatu, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Zgłoszenia udziału do 6 marca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie: instytutpe.pl

PGE Baltica rozpocznie współpracę z Państwowym Instytutem Geologicznym

Dominika Siwiec/Politechnika Rzeszowska