Europa obiecuje, a Azja już wytwarza zielony wodór

24 kwietnia 2024, 06:30 Alert

Europejczycy chcą wykorzystywać zielony wodór, ale Azjaci już to z powodzeniem robią dysponując już teraz dwa razy większymi mocami produkcyjnymi.

Fot. Lądowa farma wiatrowa. Źródło: Freepik.com.
Fot. Lądowa farma wiatrowa. Źródło: Freepik.com.

PricewaterhouseCoopers International (PwC) to globalna sieć firm zajmujących się audytem, doradztwem podatkowym oraz doradztwem biznesowym zwraca uwagę na wzrastającą rozbieżność planów oraz rzeczywistej produkcji zielonego wodoru w Niemczech i Unii Europejskiej.

Według PwC do 2030 roku Unia Europejska zamierza zużywać 20 milionów ton zielonego wodoru i połowę z niego produkować w Europie. — Aby wytworzyć takie ilości wodoru, Unia musiałaby zbudować 120 GW mocy. Jednak obecnie działa tylko 0,2 GW instalacji produkcyjnych, podczas gdy kolejne o mocy 3 GW są w budowie lub są finansowane. Biorąc pod uwagę własne cele, UE musiałaby co roku budować elektrownie o mocy 20 GW. – podaje regionalna niemiecka gazeta Nordkurier.

Szczególnie interesujące jest porównanie z Azją, gdzie Chiny, Korea Południowa i Japonia już teraz dysponują dwa razy większymi mocami produkcyjnymi. W ocenie PwC Europie brakuje konkretnych umów zakupu na dużą skalę, co uniemożliwia finansowanie, a tym samym realizację projektów produkcyjnych.

Unia zdecydowała, że w latach 2024-2030, wodór ma stać się istotnym elementem zintegrowanego systemu energetycznego, a jego wykorzystanie ma być stopniowo rozszerzane na nowe sektory, takie jak produkcja stali, ciężarówki, transport kolejowy i zastosowania w transporcie morskim. W tym celu do 2030 roku w Unii ma zostać zainstalowana moc elektrolizy wynosząca co najmniej 40 GW, produkująca do 10 mln ton odnawialnego wodoru.

Wodór zielony to taki wytwarzany z pomocą źródeł odnawialnych jak fotowoltaika czy morskie farmy wiatrowe, których energia służy do napędzania elektrolizerów.

Deutsche Presse Agentur/ European Parliament / Aleksandra Fedorska

Perzyński: Ślązacy chcą tworzyć polskie technologie transformacji energetycznej