Eurostat: Niemcy zmniejszają, a Polska zwiększa emisje CO2

8 maja 2019, 13:15 Alert

Eurostat podał porównanie emisji CO2 w państwach Unii Europejskiej w roku 2018 do 2017 roku. Z danych wynika, że w tym okresie emisje dwutlenku węgla wzrosły w Polsce o 3,5 procent.

W 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim emisje CO2 spadły w Unii Europejskiej średnio o 2,5 procent. Największe spadki zostały zanotowane w Portugalii, Bułgarii i Irlandii – odpowiednio 9, 8,1 i 6,8 procent. Największy procentowy wzrost emisji zanotowały Łotwa, Malta i Estonia – odpowiednio 8,5, 6,7 i 4,5 procent. 

Spadki emisji zanotowało w tym okresie 20 państw (łącznie z Wielką Brytanią), a dziewięć je zwiększyło. Emisje ograniczają największe gospodarki Unii Europejskiej: Niemcy (spadek o 5,4 procent), Francja i Włochy (spadek o 3,5 procent). Polska jest największym z państw, które zanotowało procentowy wzrost emisji CO2.

Dane Eurostatu dotyczące zużycia energii nie zawierają emisji CO2 ze spalania śmieci, które nie mogą być przetworzone. Import i eksport produktów energetycznych ma wpływ na poziom emisji dwutlenku węgla w krajach, w których spalane są paliwa kopalne. Dla przykładu, jeśli importowany jest węgiel prowadzi to do większej emisji, ale jeśli importowana jest energia, nie ma to bezpośredniego odbicia na emisje w danym kraju, ale za to widać to w statystykach kraju eksportującego, gdzie energia została wyprodukowana.

Eurostat/CIRE.pl/Michał Perzyński