TAG: Eurostat

5,25 mln ton – tyle węgla kamiennego z zagranicy według danych Eurostatu wjechało do Polski w pierwszym półroczu 2020 roku. Czego należy się […]
Polska chce osiągnąć unijny cel udziału OZE w miksie energetycznym. – Na razie jednak jesteśmy w 2020 roku. Osiągnięcie celu 15 procent […]
Według danych Eurostatu w 2018 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej osiągnął […]
Eurostat opublikował we wtorek najnowsze dane na temat produkcji oraz zużycia węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej.
Eurostat podał porównanie emisji CO2 w państwach Unii Europejskiej w roku 2018 do 2017 roku. Z danych wynika, że w tym okresie emisje dwutlenku […]
Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w Polsce 10,9 proc. w 2017 r. wobec 11,3 proc. rok […]
Dwie trzecie ankietowanych nabywców opału przyznaje, że ma dla nich znaczenie pochodzenie kupowanego surowca i chętniej od importowanego […]
W pierwszym półroczu 2018 r. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej była zbliżona do poziomu z 2017 r. i […]
W 2016 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej (UE) miały około 25-procentowy udział całkowitym końcowym zużycia energii. Większość […]
Między 2006 a 2016 rokiem spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej tylko Estonia i Polska zwiększyły zużycie energii – […]
W 2017 roku wiatr, słońce i biomasa po raz pierwszy dostarczyły w Unii Europejskiej więcej energii elektrycznej niż węgiel kamienny i węgiel […]
Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu 2017 roku nieznacznie spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku […]