Eurostat: Rośnie udział OZE w Unii Europejskiej. Polska musi nadrobić braki

23 stycznia 2020, 13:15 Alert
oze wiatraki solar fotowoltaika
fot. Pixabay

Według danych Eurostatu w 2018 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Unii Europejskiej osiągnął 18,0 procent, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2004 roku (8,5 procent), kiedy zaczęto gromadzić dane na ten temat. Celem UE było osiągnięcie do 20 procent energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku i co najmniej 32 procent do 2030 roku. Wynik Polski pozostawia pole do poprawy.

Spośród 28 państw członkowskich UE 12 osiągnęło już udział równy lub wyższy niż ich krajowe wiążące cele na 2020 rok: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja. Cztery państwa członkowskie są bliskie osiągnięcia swoich celów (to znaczy, że od osiągnięcia celu dzieli je mniej niż jeden punkt procentowy), dziewięciu zabrakło od 1 do 4 punktów procentowych, a trzy są o 4 lub więcej punktów procentowych od swoich celów.

W 2018 roku udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w 21 z 28 państw członkowskich w porównaniu z 2017 rokiem, utrzymując się na stałym poziomie w jednym państwie członkowskim i zmniejszając się w sześciu.

Źródło: Eurostat

Szwecja miała zdecydowanie najwyższy udział w 2018 roku, ponad połowa 54,6 procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, wyprzedzając Finlandię (41,2 procent), Łotwę (40,3 procent), Danię (36,1 procent) i Austrię (33,4 procent) .

Na drugim końcu skali najniższy odsetek odnawialnych źródeł energii odnotowano w Holandii (7,4 procent). Niskie udziały, poniżej dziesięciu procent, odnotowano również na Malcie (8,0 procent), Luksemburgu (9,1 procent) i Belgii (9,4 procent).

Polska po spadku z 2015 roku z poziomu 11,7 procent do 11,3 procent w 2016 roku oraz do kolejnym spadku do 11 procent w 2017 roku, udział OZE ponownie zwiększa. Jej cel całkowitej konsumpcji energii brutto wynosi 15 procent, a w roku 2018 udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął poziom  11, 3 procent.

Każde państwo członkowskie UE ma swój własny cel „Europa 2020”. Cele krajowe uwzględniają różne punkty wyjścia państw członkowskich, potencjał energetyki odnawialnej i wyniki gospodarcze. Rumunia znajduje się 0,1 punktu procentowego od krajowego celu na 2020 rok. Węgry, Austria i Portugalia są oddalone o mniej niż 1 punkt procentowy, a Niemcy, Luksemburg i Malta o około 2 punkty procentowe od swoich celów na 2020 r.

Na drugim końcu zestawienia są Holandia (6,6 pp), Francja (6,4 pp), Irlandia (4,9 pp), Wielka Brytania (4,0 pp) i Słowenia (3,9 pp) znajdują się najdalej od swoich celów.

Eurostat/Michał Perzyński

Eurostat: Europa kilku prędkości w OZE