Seminarium: Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce

3 sierpnia, 2016 godz. 23:31
VPP_baner

Szczegóły wydarzenia


W imieniu w Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe seminarium „Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce”, które odbędzie się 29 września 2016 roku w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów z Polski i Europy – reprezentujących sektor energetyczny/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji zbiorowych inwestycji w OZE. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. W konsekwencji wprowadzonych zmian pojawiają się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast wirtualna elektrownia jest jednym z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności wzajemnie powiązanych jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/ energii odnawialnej. Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

W gronie podmiotów współpracujących przy seminarium:
• Europejscy przedstawiciele regulatorów: Federal Network Agency/ BNetza, Estonian Competition Authority, Svedish Energy Markets Inspectorate, Urząd Komunikacji Elektronicznej
• Przedstawiciele organizacji branżowych: Eurelectric, SIT, RESCOP, SEO, IEO, SEDC
• Przedstawiciele podmiotów, które zrealizowały inwestycje: Energienet.de ( Duński TSO), Sudtiroler Energieverband SEV (Spółdzielnia Energetyczna Włochy/ Austria), SOM Energia ( Spółdzielnia Energetyczna, Hiszpania)

Najważniejsze zagadnienia omawiane a seminarium:
• Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów VPP
• Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce
• Nowa ustawa o OZE – spółdzielnie energetyczne, kooperacja energetyczna sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
• Wirtualna elektrownia jak efektywny sposób bilansowana i zarządzania mocą OZE
• Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez wirtualne elektrownie – nowe wyzwania i możliwości dla firm
• Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie
• Doświadczenie zagraniczne, polskie projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia
• Bilansowanie odnawialnych źródeł energii
• Smart grid i wirtualne elektrownie – integracja systemów
• Systemy magazynowania energii
• Wirtualna Elektrownia a „Negawaty”

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
• Przedstawicieli sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, IT, gazowniczego, komunalnego, ciepłowniczego
• Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
• Podmioty posiadające oraz inwestujące moce wytwórcze OZE
• Administrację publiczną i samorządy
• Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
• Firmy doradcze i inżynieryjne
• Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne

Więcej informacji na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie: www.cbepolska.pl
CBE Polska, Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123 Adres email: biuro@cbepolska.pl