Farma wiatrowa w Przykonie wesprze nowe centrum OZE Energi

7 lipca 2020, 12:00 Alert
Energa OZE
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Energa, spółka wchodząca w skład Orlenu uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce. Obiekt o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku. Energa planuje stworzenie centrum OZE wykorzystującego różne technologie wytwarzania energii elektrycznej.

Wzrost mocy wytwórczych, energia z wiatru

Farma powstała na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim. Dzięki inwestycji, udział odnawialnych źródeł w zainstalowanych mocach wytwórczych Energi wzrósł do 39 procent, a wolumen energii wyprodukowanej z wiatru ma szansę przekroczyć 500 GWh w 2021 roku.

Przejęcie Energi przez Grupę Orlen ma przyspieszyć realizację celów obu podmiotów w obszarze nisko i zeroemisyjnych mocy wytwórczych. – W ubiegłym roku Grupa Energa odnotowała jeden z najwyższych w historii wolumenów produkcji energii wytworzonej z wiatru, a uruchomiona właśnie inwestycja sprawi, że wartości te będą jeszcze większe. Dzięki zakontraktowaniu mocy, farma w Przykonie już teraz przynosi dodatkowe zyski, pozwalając jednocześnie redukować emisje w polskim systemie elektroenergetycznym. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji tej inwestycji jest również bardzo istotne w obliczu planowanego przez Grupę Orlen projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Jacek Goliński, prezes Energi powiedział, że farma wiatrowa w Przykonie to najnowszy i największy projekt inwestycyjny OZE w Grupie Energa.  – Koncern systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł  w swoich zasobach, posiadając duży, zdywersyfikowany portfel aktywów i długofalowe plany inwestycyjne. Szacujemy, że na 300 ha, na których powstała farma, można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 150 MW. Jedną z inwestycji, które bierzemy pod uwagę w tej lokalizacji jest farma fotowoltaiczna Gryf o mocy ok. 20 MW – mówi Jacek Goliński.

W 2019 roku łączny udział odnawialnych źródeł energii w miksie wytwórczym Grupy Energa wyniósł ok. 38 procent i był o 7 procent wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Duży udział w tym wyniku miał wzrost produkcji z pięciu farm wiatrowych, które wygenerowały 447 GWh, czyli o 16 procent więcej energii niż w roku 2018. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii farm wiatrowych Grupy Energa.

Tak wysoki poziom produkcji z wiatraków odnotowany w ubiegłym roku pozwolił na uniknięcie emisji 364 tys. ton CO2 do atmosfery, zapewniając przy tym prąd dla ok. 128 tys. gospodarstw domowych. Wraz z uruchomieniem inwestycji w Przykonie moc zainstalowana we wszystkich aktywach wiatrowych Grupy Energa wzrosła do 242 MW, a łączna średnia roczna produkcja do 495 GWh. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych w 2021 roku może ona przekroczyć pułap 500 GWh.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że spółka chce inwestować w nisko i zeroemisyjną energię. – Chcemy wzmacniać pion energetyczny. Droga do zeroemisyjności prowadzi przez niskoemisyjność. OZE to jednak nasz kierunek. Chcemy dochodzić do transformacji przez inwestycje takie jak farmy lądowe oraz offshore. Poprzez zakup Energi zyskaliśmy spółkę która ma prawie 40 procent udziału OZE. My jako Orlen mamy dodatkowo zaplecze finansowe i będziemy działać na rzecz transformacji. Trzeba być multienergetyczną firmą. Farma w Przykonie dysponuje 31 MW a instalacja kosztowała ponad 155 mln zł. Teren ma jednak potencjał sięgający ponad 150 MW. Chcemy tu postawić farmę fotowoltaiczną o mocy 20 MW – zaznaczył.

Inwestycja w Przykonie o mocy 31,05 MW składa się z 9 turbin o mocy 3,45 MW, a jej roczna produkcja szacowana jest na ok. 75 GWh. Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Na początku tego roku grupa Energa wygrała aukcję na dostarczenie 1,2 mln MWh w perspektywie roku 2034, co oznacza, że produkowana w tej lokalizacji zielona energia trafia już na rynek komercyjny.

Wzniesione wiatraki są jednymi z najwyższych w Polsce. Ich wysokość liczona do piasty turbiny wynosi 117 m, a długość łopat to 64 m.

Nowa farma powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Gminie Przykona (pow. turecki), gdzie Grupa Energa planuje stworzenie centrum OZE wykorzystującego różne technologie wytwarzania energii elektrycznej.

Według szacunków inwestycja przyniesie budżetowi gm. Przykona dodatkowy wpływ w wysokości ok. 740 tys. zł. Pełne wykorzystanie potencjału tej lokalizacji podniosłoby roczne wpływy do budżetu gminy do poziomu ok. czterech milionów złotych rocznie.

Energa/Bartłomiej Sawicki

Offshore i fotowoltaika mogą napędzić polską transformację energetyczną