Fitch wróży PGE stabilną perspektywę finansową

8 lipca 2020, 14:00 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

Agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie „BBB+” oraz utrzymała stabilną perspektywę. Klasyfikacja potwierdza, że PGE jest wiarygodnym partnerem – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pozycja finansowa

Według agencji pozytywna ocena jest wyrazem silnej pozycji biznesowej PGE, która jest największą grupą energetyczną w Polsce i jednym z największych wytwórców energii w Europie Środkowej. Pozycję finansową PGE wspierać ma najniższy poziom zadłużenia spośród polskich grup energetycznych, który powinien w kolejnych latach wzrastać ze względu na zwiększone nakłady inwestycyjne w okresie transformacji źródeł wytwórczych oraz niższe marże w segmencie Energetyki Konwencjonalnej. W okresie 2020-2024 zakładany przez Fitch wskaźnik dźwigni finansowej netto opartej na przepływach środków z działalności operacyjnej (FFO) wzrośnie do poziomu 2,5x, wciąż pozostawiając zapas bezpieczeństwa w stosunku do wartości granicznej dla obecnego ratingu na poziomie 3x. Stabilność wyników finansowych spółki zwiększa fakt, że EBITDA budowana jest w dużym stopniu (do 90 procent) w oparciu o źródła regulowane lub quasi-regulowane (dystrybucja, energetyka odnawialna, ciepłownictwo oraz rynek mocy).

Fitch zwraca uwagę, że PGE znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym zmiany paliwowej struktury źródeł wytwórczych, rozpoczynając budowę bloków gazowych o mocy 1,4 GW w elektrowni Dolna Odra, planując przejście na paliwo gazowe części elektrociepłowni znajdujących się segmencie Ciepłownictwo oraz rozpoczynając istotne inwestycje w źródła odnawialne, koncentrując się na elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. Głównym projektem spółki w odnawialne źródła energii jest budowa morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku.

Zdaniem agencji ratingowej głównym zagrożeniem dla PGE jest wysoki ślad węglowy związany z wytwarzaniem energii z węgla brunatnego i kamiennego oraz spadająca rentowność tego segmentu. Profil emisyjności będzie musiał zostać zmniejszony, ze względu na politykę dekarbonizacyjną Unii Europejskiej, mniejsze wsparcie z rynku mocy od 2026 roku oraz rosnący udział źródeł odnawialnych w polskiej energetyce. Dalszy rozwój źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych w kolejnych latach będzie zmniejszał marże elektrowni węglowych i przyczyni się do spadku zysku EBITDA Grupy PGE. Zdaniem Fitch by utrzymać silną pozycję kredytową w przyszłości PGE będzie musiała koncentrować się na wytwarzaniu energii w źródłach niskoemisyjnych i odnawialnych.

Rating Agencji Fitch potwierdza, że PGE jest wiarygodnym partnerem. Nasza ocena sytuacji jest zbieżna: zielony kierunek w dobie obecnych zmian na rynku energii i regulacji europejskich jest obecnie jedyną możliwą drogą, jednak niskoemisyjne gazowe źródła objęte systemem wsparcia także mają przyszłość. PGE konsekwentnie wykorzystuje obecne zasoby do zmiany strategicznego kierunku inwestycji – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

PGG otrzyma miliony dofinansowania na instalacje OZE