Będzie łatwiej przy instalowaniu fotowoltaiki

9 sierpnia 2023, 08:30 Alert

Rząd zamierza wprowadzić liczne ułatwienia, aby przyspieszyć postępowanie administracyjne i zwiększyć popularność instalacji fotowoltaicznych.

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.
Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Nowe przepisy, przyjęte 8 sierpnia 2023 roku przez Radę Ministrów, mają na celu zmniejszenie obciążenia i usprawnienie procesu inwestycyjnego dotyczącego systemów fotowoltaicznych.

Najważniejsze rozwiązania to m.in. zredukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, który dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Doprecyzowany zostanie sposób ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Założeniem projektu jest uzyskanie decyzji środowiskowej dla zabudowy systemami fotowoltaicznymi o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz 2 ha na pozostałych obszarach innych (ale z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych).

Obecnie uzyskanie decyzji środowiskowej dla instalacji fotowoltaicznych jest wymagane na obszarach objętych formami ochrony przyrody od 0,5 ha oraz od 1 ha na innych obszarach, a zabudowa systemami fotowoltaicznymi wchodzi w rozporządzeniu w skład zabudowy przemysłowej lub magazynowej – teraz doczeka się oddzielnej pozycji w rozporządzeniu, z odrębnie ustaloną wartością progu.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska / Jacek Perzyński

Jest pierwszy prosument zbiorowy, czyli zielona energia z bloków