Pływający gazoport znalazł się w wśród najważniejszych projektów energetycznych UE

6 listopada 2019, 09:15 Alert

Komisja Europejska opublikowała czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym. Wśród nich znalazła się instalacja LNG typu FSRU w Porcie Gdańskim.

Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG
Statek do regazyfikacji LNG (FSRU) firmy Hoegh LNG

Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.

Znajdujące się na liście projekty GAZ-SYSTEM zostały zgłoszone w ramach dwóch korytarzy priorytetowych określonych w rozporządzeniu dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-E):

„Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP):

· Projekt Baltic Pipe,

· Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL).

„Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”:

· Połączenie międzysystemowe Polska – Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce;

· FSRU w Porcie Gdańskim;

– Wpisanie FSRU (statek LNG w Porcie Gdańskim) na nową listę projektów wspólnego zainteresowania (PCI) potwierdza zgodność strategii GAZ-SYSTEM z celami energetycznymi Unii Europejskiej. FSRU to kolejna inwestycja naszej spółki, która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne – powiedział Tomasz Stępień Prezes GAZ-SYSTEM.

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych. Po spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

UE sporządza listę PCI co dwa lata od roku 2013. Projekty PCI muszą przyczyniać się do realizacji strategicznych priorytetowych połączeń i obszarów infrastruktury energetycznej, w tym oddziaływać na rynki energii i integrację rynkową przynajmniej pomiędzy dwoma państwami członkowskimi. Inwestycje powinny również zwiększać konkurencję na rynkach energii wymagających pilnego rozwoju oraz aktualnie odizolowanych od pozostałych obszarów rynkowych UE, a także wzmacniać istniejące transgraniczne połączenia oraz przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.

Gaz-System