TAG: PCI
Rada Unii Europejskiej wypracowała podejście ogólne w sprawie zmiany rozporządzenia o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Okres […]
11 krajów unijnych, w tym Niemcy, chcą, aby Unia Europejska zakończyła finansowanie transgranicznych projektów gazowych w związku ze zmianami […]
Polacy domagają się suwerenności energetycznej Unii Europejskiej i chcą, aby unijna tarcza antykryzysowa dla energetyki wspierała innowacyjne […]
Komisja Europejska powinna zaktualizować wytyczne, według których wybierane są priorytetowe projekty energetyczne wspólnego zainteresowania […]
Członkowie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego głosowali za odrzuceniem sprzeciwu wobec niedawno […]
Komisja Europejska opublikowała czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania […]
Operator Gazociągu Transadriatyckiego (TAP) rozpoczął badanie rynku, by umożliwić sprzedawcom gazu ziemnego wyrażanie zainteresowania, a w […]
Baltic Pipe otrzymał prawie 932 mln zł dofinansowania. To ważna informacja ze względu na zmniejszenie ryzyka opóźnienia inwestycji oraz skali […]
Wniosek złożony przez grupę Zielonych sprzeciwiający się projektom wspólnego interesu został odrzucony dużą większością głosów w […]
PERN chce wesprzeć budowę drugiej nitki Ropociągu Pomorskiego specustawą. Według grupy jest to kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw do […]
Uzyskanie unijnego statusu PCI dla polskich inwestycji dywersyfikacyjnych to dowód, że Komisja Europejska docenia polskie starania na rzecz […]
24 listopada br. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status […]
Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa połączenia gazowego Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych między Polską a Słowacją, […]
Duńska firma konsultingowa Ramboll, która była jedną z dwóch firm przygotowujących na zlecenie duńskiego operatora sieci przesyłowej, firmy […]
Operatorzy gazowi krajów naszego regionu opracowali dziesięcioletni plan rozwoju infrastruktury gazowej. Jednym z rozpatrywanych scenariuszy jest […]