UE stawia na infrastrukturę gazową Bałtyku. Dofinansuje Baltic Pipe?

15 lipca 2016, 15:30 Energetyka

Komisja Europejska zaproponowała przekazanie nowych środków na infrastrukturę energetyczną w ramach projektu „Łącząc Europę” (CEF) w celu jeszcze silniejszego wsparcia i połączenia rynków gazu między państwami na Morzu Bałtyckim. Większość z 263 mln euro może zostać wydane w rejonie Morza Bałtyckiego, aby dzięki nowej infrastrukturze rozwinąć i połączyć rynki państw regionu.

Członkowie Unii Europejskiej i Komisja Europejska zaproponowali przeznaczenie 292 mln euro na projekty energetyczne w regionach UE, przy czym większość środków ma zostać przeznaczona na infrastrukturę gazową w okolicy Morza Bałtyckiego. -Dobrze połączona infrastruktura energetyczna jest niezbędna do osiągnięcia celów niezbędnych do realizacji Unii Energetycznej. Wsparcie UE pomoże wypełnić luki w infrastrukturze energetycznej, kierując nas na drogę do prawdziwie zespolonego europejskiego rynku energii – powiedział unijny komisarz ds. energii i klimatu, Miguel Arias Cañete.

Komisja na początku tego roku wsparła plany Finlandii, przyznając 187 mln euro na budowę terminalu LNG w porcie Hamina na południowym wybrzeżu kraju. Komisja Europejska podkreśla, że usunięcie izolacji energetycznej państw bałtyckich jest zgodne z strategią UE i regionalnymi wysiłkami na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Europejskie projekty dywersyfikacjyjne zyskały także aprobatę USA, które popierają rozbudowę infrastruktury energetycznej, w tym terminali LNG,  jako jeden ze sposobów na uniezależnienie Europy od Rosji. Komisja wesprze inwestycje m.in. w połączenie gazowe między Estonią a Finlandią (Balticconnector). Bruksela stwierdziła , że nowy gazociąg uniezależni Finlandię od jednego dostawcy, w tym wypadku Rosji. Podobny gazociąg ma powstać między Estonią a Łotwą.

W sektorze energii elektrycznej, lista obejmie budowę nowej linii elektrycznej o długości 100 km między Dobrudżą i Burgas w Bułgarii, która wzmocni odporność bułgarskiej sieci elektrycznej na kryzysy dostaw i przeciążenia. Europejskie wsparcie dla tej nowej linii wyniesie blisko 30 mln euro. Ponadto wsparcie UE otrzyma opracowanie studium przygotowawczego do bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich czy podłączenie do greckiego systemy gazociągów przesyłowych powstającego Gazociągu Transadriatyckiego.

O środki z Komisji Europejskiej będzie mógł się także ubiegać gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę i Danię, a w przyszłości mógłby posłużyć do dostaw gazu z Norwegii do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Do końca roku operatorzy z zainteresowanych państw (Gaz-System i Energinet.dk) zakończą studium wykonalności projektu. Wtedy będą mogli wystąpić o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt znajduje się na liście wspólnego zainteresowania (PCI), co predystynuje go do takiego wsparcia.