Gaz-System otrzymał dofinansowanie na Gazociąg Gustorzyn–Wronów

11 stycznia 2022, 13:30 Alert

30 grudnia 2021 roku Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę na dofinansowanie projektu „Gazociąg Gustorzyn-Wronów – I ETAP Gustorzyn-Leśniewice”. Maksymalne do uzyskania wsparcie finansowe może wynieść ponad 137 mln złotych. Fundusze zostały przyznane w ramach programu POIiŚ 2014-2020 – VII Oś priorytetowa „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego”, działanie 7.1 „Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii”.

Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński
Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek. Fot. Michał Perzyński

Gazociąg Gustorzyn–Wronów

Gazociąg Gustorzyn – Wronów o łącznej długości 307,5 km zwiększy bezpieczeństwo i ciągłość zasilania odbiorców paliwem gazowym w centralnej Polsce. Jego zadaniem jest połączenie węzła i budowanej tłoczni gazu w Gustorzynie z węzłem i tłocznią we Wronowie. Realizacja tej inwestycji podzielona jest na trzy odcinki budowlane:

– Gustorzyn – Leśniewice o dł. 54 km
– Leśniewice – Rawa Mazowiecka o dł. 100,3 km
– Rawa Mazowiecka – Wronów o dł. 153,2 km.

Gaz-System przypomina, że odcinek relacji Gustorzyn – Leśniewice, stanowiący pierwszy etap gazociągu Gustorzyn – Wronów, zlokalizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Trasa przebiega przez teren sześciu gmin: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo i Gostynin. Realizacja tego odcinka gazociągu weszła już w etap budowy. Przewidywany termin zakończenia całego gazociągu Gustorzyn -Wronów to 2023 rok. Odcinek Gustorzyn – Leśniewice także jest już w trakcie prac budowlanych, a dla odcinka Leśniewice – Rawa Mazowiecka trwa końcowy etap procesu przetargowego na wybór wykonawcy budowy.

– Inwestycja jest realizowana w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwesty­cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2021 roku poz. 1836 z późn. zm.) tzw. „specustawa gazowa”. Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest – PCI) – podaje Gaz-System

Spółka podkreśla, że ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości 2 procent wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych. Gaz-System planuje pozyskać dofinansowanie również dla pozostałych etapów gazociągu Gustorzyn – Wronów.

Gaz-System/Michał Perzyński