TAG: Gazociąg Gustorzyn-Wronów
Oferty konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu dla operatora gazociągów przesyłowych […]
Ósmego października 2020 roku wojewoda mazowiecki wydał ostatnią z dziesięciu decyzji lokalizacyjnych dla Gazociągu Gustorzyn–Wronów (ETAP […]
Projekt budowy gazociągu przesyłowego Gustorzyn-Wronów uzyskał finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 233 mln euro.