TAG: Gazociąg Gustorzyn-Wronów

Trwa budowa 308 km Gazociągu Gustorzyn-Wronów, inwestycji realizowanej przez Gaz-System. Ma on zasilić m.in. Aglomerację Warszawską w gaz […]
Na początku lutego 2022 roku Gaz-System podpisał umowę z wykonawcą na budowę ostatniego etapu Gazociągu Gustorzyn-Wronów na odcinku od […]
30 grudnia 2021 roku Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowę na dofinansowanie projektu […]
Gaz-System poinformował, że w listopadzie 2021 roku zawarł pierwszą umowę z wykonawcą na budowę odcinka Gazociągu Gustorzyn-Wronów, który […]
Oferty konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu dla operatora gazociągów przesyłowych […]
Ósmego października 2020 roku wojewoda mazowiecki wydał ostatnią z dziesięciu decyzji lokalizacyjnych dla Gazociągu Gustorzyn–Wronów (ETAP […]
Projekt budowy gazociągu przesyłowego Gustorzyn-Wronów uzyskał finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 233 mln euro.