Gazociąg Gustorzyn-Wronów uzyskał finansowanie z EBI

18 grudnia 2019, 14:45 Alert
Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Inauguracja budowy Gazociągu Polska-Słowacja fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Projekt budowy gazociągu przesyłowego Gustorzyn-Wronów uzyskał finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 233 mln euro.

Umowy finansowania

Projekt budowy gazociągu przesyłowego Gustorzyn-Wronów znalazł się 17 grudnia 2019 na liście inwestycji zatwierdzonych przez radę dyrektorów EBI, w odniesieniu do których podpisane zostały umowy finansowania.

Z informacji EBI wynika, że projekt, którego koszty są szacowane na 2,178 mld zł (507 mln euro), może liczyć na finansowanie w formie pożyczki w kwocie 1 mld zł (233 mln euro).

Realizowana przez Gaz-System inwestycja budowy gazociągu relacji Gustorzyn-Wronów o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa, powstaje w trzech etapach: Gustorzyn-Leśniewice (54 km), Leśniewice-Rawa Mazowiecka (100 km) i Rawa Mazowiecka-Wronów (156 km).
(900×612)

Inwestycja jest obecnie na etapie projektowania, a jej zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest-PCI). Jak informuje Gaz-System celem inwestycji jest między innymi zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania paliwem gazowym, a także odciążenie istniejących gazociągów zasilających rejon Warszawy, Łodzi i Radomia oraz uelastycznienie praca systemu przesyłowego w sytuacjach nieciągłości dostaw gazu lub w sytuacji całkowitego braku dostaw z kierunku wschodniego.

CIRE.PL

EBI będzie finansował inwestycje, które pomogą w walce o klimat