Wodorociąg łączący Finlandię i Niemcy przez Polskę ma priorytet unijny jak kiedyś Baltic Pipe

12 kwietnia 2024, 17:30 Alert

Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy mający się ciągnąć przez Polskę oraz kraje bałtyckie i łączyć Finlandię z Niemcami otrzymał status projektu wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej. Może liczyć na sowite dofinansowanie.

Gazociągi. Źródło: freepik
Gazociągi. Źródło: freepik

Ten wodorociąg został wpisany na listę PCI w ramach Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla wodoru BEMIP Hydrogen. – Z dużym zadowoleniem przyjmujemy publikację pierwszej wodorowej listy PCI, która uwzględnia także nowe plany inwestycyjne GAZ-SYSTEM. Dotychczasowe doświadczenie zdobyte podczas realizacji ambitnych projektów dywersyfikacyjnych, nasze zasoby oraz wysokie kompetencje Spółki z pewnością będą kluczowe dla utworzenia zintegrowanej infrastruktury wodorowej w naszym regionie – powiedział Sławomir Hinc, prezes Gaz-System.

Kiedyś taki status miały terminal LNG w Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe z Norwegii na mocy rozporządzenia TEN-E mającego wspierać infrastrukturę dostaw wodoru. – Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E, co oznacza m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń. Przy spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) – tłumaczy Gaz-System. Oznacza to, że wodorociąg przez Polskę będzie mógł liczyć na dofinansowanie nawet 75 procent kosztów.

Gaz-System / Wojciech Jakóbik

Wodorociąg północy z Polakami na pokładzie poczeka na rozstrzygnięcie do połowy 2024 roku