TAG: TEN-E

Polacy z Gaz-System biorą udział w rozmowach na temat budowy wodorociągu nad Morzem Bałtyckim oraz składowania dwutlenku węgla w kawernach […]
Gaz- System ogłosił trzy projekty na potrzeby transportu i magazynowania wodoru. Będą to: Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, krajowy szkielet […]
Ekolodzy krytykują plan pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej uznając, że nie jest potrzebny do porzucenia gazu z Rosji, ale dlaczego w […]
Rada Unii Europejskiej przyjęła 16 marca rewizję regulacji TEN-E poświęconej finansowaniu projektów priorytetowych w energetyce, czyli TEN-E […]
Komisja Europejska zamierza ograniczyć dostawy gazu z Rosji o dwie-trzecie, aby nie było niedoborów gazu, ale w grę wchodzi także ograniczenie […]
Zgodnie z ustaleniami przed następną Radą Europejską odnośnie do regulacji TEN-E infrastruktura gazowa będzie mogła liczyć na dofinansowanie […]
– Greenpeace krytykuje wykorzystanie gazu kopalnego. Dokonał już pierwszej demonstracji na pływającym gazoporcie w Chorwacji. Polska także […]
Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła 29 września stanowisko w sprawie kryteriów i […]
– Komisja Europejska zaprezentowała w ubiegłym tygodniu pakiet nowych rozwiązań prawnych Fit For 55, który ma pomóc Unii Europejskiej w […]
Unia Europejska finalizuje prace nad nowym rozporządzeniem TEN-E. W ramach projektowanych zmian po 2029 roku nie będzie już można wspierać […]
Komisarz ds. energii Unii Europejskiej tłumaczy, że dalszy wysiłek na rzecz walki z emisją CO2, ale także metanu, ma dać oszczędności do […]
Rada Unii Europejskiej wypracowała podejście ogólne w sprawie zmiany rozporządzenia o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Okres […]
11 krajów unijnych, w tym Niemcy, chcą, aby Unia Europejska zakończyła finansowanie transgranicznych projektów gazowych w związku ze zmianami […]
Komisja Europejska (KE) proponuje przepisy ograniczające finansowanie projektów infrastruktury gazu ziemnego. Bruksela postuluje przekierowanie […]
Euractiv.com dotarł do dokumentu Komisji Europejskiej opisującego przyszłość sieci gazociągów przesyłowych w warunkach dążenia Unii do […]
Komisja Europejska zapowiedziała w połowie marca, że przeznaczy 980 mln euro na dofinansowanie projektów wspólnego zainteresowania (PCI) […]