Jest list intencyjny o drugim gazoporcie

23 września 2020, 12:45 Alert
Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG
Dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Przedstawiciele Gaz-System, Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji programu budowy pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej.

Gaz-System podaje, że dokument określa rolę każdej ze stron przy budowie pływającego terminalu LNG typu FSRU. List intencyjny stanowi podstawę do zawarcia odrębnego porozumienia, które określi dokładne zasady współpracy i jej zakres pomiędzy wszystkimi stronami.

Gaz-System tłumaczy, że jednostka FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to statek, który  posiada funkcje magazynowania i regazyfikacji skroplonego gazu LNG (ang. Liquid Natural Gas). Ta spółka prowadzi proces badania zapotrzebowania na nowe zdolności przesyłowe w krajowym systemie przesyłowym, który pozwoli określić parametry biznesowe dla projektu FSRU.

– Na obecnym etapie Gaz-System założył postawienie w Zatoce Gdańskiej jednostki o przepustowości 4,5 mld m sześc. rocznie. Budowa Terminalu FSRU jako nowego punktu wejścia do krajowego systemu przesyłowego jest odpowiedzią na rosnące krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny. Inwestycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej części Europy, a także wpłynie na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Umiejscowienie jednostki FSRU w Zatoce Gdańskiej zwiększy znaczenie gospodarcze tej części wybrzeża Polski – czytamy w komunikacie Gaz-Systemu.

Gaz-System podaje, że budowa Terminalu LNG (FSRU) została wpisana w 2020 roku na czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI) w sektorze energetycznym. Projekty PCI to kluczowe projekty infrastrukturalne, mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma wspierać politykę energetyczną i wyzwania klimatyczne w UE.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Drugi gazoport na własność