Gaz-System powołuje Radę Naukową, ekspertów, którzy mają wesprzeć zarząd

21 września 2023, 16:00 Alert

Prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński powołał interdyscyplinarną Radę Naukową. Nowe grono doradcze ma wspierać zarząd spółki.

Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.
Gaz-System. Fot. gazsystemlaboratoria.pl.

Rada ma zrzeszać ekspertów z różnych rodzajów nauki, obszarów powiązanych z działalnością Gaz-Systemu, ISBnews wymienia takie dziedziny jak: energetykę, bezpieczeństwo, prawo, ekologię i ochronę zdrowia. Rada ma wspierać zarząd poprzez identyfikowanie wyzwań i szans związanych z rozwojem strategicznym spółki a także udzielać konsultacji w zakresie realizacji celów strategicznych. Te zostały zawarte w „Strategii Spółki do 2033 z perspektywą do 2040”.

– Transformacja energetyczna, mimo, że wymaga radykalnych zmian w infrastrukturze, gospodarce, prawie i świadomości, powinna być prowadzona w sposób przyjazny i zrównoważony wobec otoczenia, w którym działamy. Przed Gaz-Systemem stoją ambitne cele na najbliższą dekadę: rozbudowujemy dotychczasową infrastrukturę, a jednocześnie planujemy wykorzystanie zupełnie nowych technologii. To wszystko powinno być racjonalne kosztowo, bezpieczne oraz wykonane z szacunkiem dla środowiska naturalnego i ludzi – powiedział prezes Gaz-Systemu Marcin Chludziński.

– Strategia na najbliższe dziesięciolecie, przyjęta przez spółkę, obejmuje wiele aspektów, których wzajemne oddziaływanie musimy wziąć pod uwagę. To powód, dla którego zaprosiliśmy do współpracy uznane autorytety wielu branż i środowisk akademickich. Kompleksowe podejście do przyszłości energetyki, z uwzględnieniem roli gazów zdekarbonizowanych, zapewni najlepsze funkcjonowanie spółki i polskiej gospodarki – kontynuował prezes Chludziński.

Rada Naukowa ma pomóc sprostać wymaganiom dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, której Gaz-System będzie podlegał od 2025 roku.

ISBnews / Marcin Karwowski

Karwowski: Gazoport podwoi moc