Gaz-System ponownie pomoże uruchomić studia dualne w AGH

26 listopada 2021, 14:30 Alert
Grafika: Gaz-System.
Grafika: Gaz-System.

Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ponownie uruchamia studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym tj. studia dualne, na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG). Program ten będzie realizowany na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) wspólnie ze spółką GazSystem.

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w polskiej transformacji energetycznej i będzie w najbliższej dekadzie jednym z filarów zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju. Świadczy o tym m.in. realizowana przez Gaz-System strategia dywersyfikacji źródeł oraz kierunków dostaw gazu do Polski. Obecny plan inwestycyjny spółki obejmuje ponad 30 dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały zawarte m.in. w Krajowym dziesięcioletnim planie rozwoju systemu przesyłowego na lata 20222031. Wśród nich znajdują się m.in. dokończenie budowy projektu Baltic Pipe, interkonektorów z Litwą i Słowacją oraz Korytarza PółnocPołudnie, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, a także realizacja planowanego Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej i gazociągów w centralnej Polsce.

Studia przyszłości

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o wysokich, specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych, którzy będą uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań branży energetycznej. Ten kierunek studiów daje gwarancję stabilizacji zawodowej. Zapewni on również absolwentom możliwość samorealizacji i uczestnictwa w projekcie transformacji energetycznej, w którym gaz stanowi kluczową rolę.

Dodatkowo opracowany we współpracy ze spółką GazSystem program studiów przygotuje absolwentów do realizacji zadań rozwojowych.

Na studiach dualnych czas przewidziany na praktyki to łącznie 3,5 miesiąca. Dzięki rozbudowanemu zakresowi praktyk zawodowych absolwenci zdobędą także wiedzę praktyczną i umiejętności wykorzystywane przy eksploatacji obiektów gazowej sieci przesyłowej. Najlepsi absolwenci studiów dualnych będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia oraz odbycia staży w GAZSYSTEM.

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień

Ukończenie studiów na kierunku INiG uprawnia także absolwentów m.in. do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Studia dualne dla maksymalnie 20 studentów zostaną uruchomione od semestru letniego 2022 r. Z kolei rekrutacja poprzez system elektroniczny rozpocznie się już 10 stycznia. Zainteresowanych nimi studentów zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem kierunku: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/17/1/5/18/144

Źródło: Gaz-System

Odbiór eksploatacyjny nowego odcinka Gazociągu Polska-Słowacja (WIDEO)