Gazociąg mający połączyć Polskę i Litwę jest bliski ukończeniu

12 grudnia 2023, 16:00 Alert

Energa zakończyła testy gazociągu w Ostrołęce. Ostatecznie ma on być, podłączyć do międzynarodowego rurociągu GIPL. Inwestycja ma być gotowa do użycia w 2024 roku.

Gazociąg zasilający. Fot. Energa

Testy gazociągu zasilającego elektrownie w Ostrołęce zakończyły się sukcesem. Były one przeprowadzone pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. Jednocześnie skończono prace przygotowujące śluzę nadawczą tłoka, która znajduje się w Starych Konopkach. To ostatni etap, po którym będzie można podłączyć polski gazociąg do transgranicznego GIPL co połączy system przesyłowy Polski oraz Litwy.

Formalne zakończenie budowy rurociągu planowane jest na początek 2024 roku, po którym przeprowadzone zostaną procedury odbioru technicznego. W połowie lutego planowane jest zagazowanie gazociągu, które szacowane jest na około dwa tygodnie. Budowę instalacji rozpoczęto w pierwszej połowie 2023 roku, według planów ma być gotowy do użycia w połowie 2024 roku.

Budowa elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce jest już zakończona w około 54 procentach. Projekt jest finansowany na podstawie umowy spółki CCGT Ostrołęka (należącej do grupy Orlen) z zewnętrznymi podmiotami. Zawarto je w formule project finance, a pożyczkodawcami są zarówno polskie jak i międzynarodowe firmy.

Energa / Marcin Karwowski

Importerzy LPG z Rosji w Polsce proszą o czas