Gazociąg Polska–Litwa otrzymał komplet pozwoleń na budowę

20 listopada 2019, 16:00 Alert
gaz rura gazociąg
Gazociąg. Fot. Gaz-System

GAZ-SYSTEM uzyskał wszystkie decyzje lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę dla 343 km transgranicznego połączenia gazowego z Litwą (GIPL), wraz z rozbudową tłoczni w Hołowczycach. Oznacza to zielone światło dla rozpoczęcia budowy tak ważnej dla państw bałtyckich inwestycji.

Ostatnia z 11decyzji pozwolenia na budowę dla GIPL została wydana 6 listopada 2019 r. przez wojewodę mazowieckiego. Gazociąg Polska – Litwa, najdłuższy interkonektor w GAZ-SYSTEM o średnicy 700 mm przebiegać będzie przez trzy województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko – mazurskie. Jego budowa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda do granicy z Litwą. Drugi odcinek, południowy przebiega od tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to około 158 km.

Uzyskanie ostatniego pozwolenia na budowę oznacza, że ważny etap projektu budowy polsko-litewskiego interkonektora został zakończony. Obecnie w spółce trwa procedura przetargowa, która pozwoli wybrać wykonawców robót budowlanych dla tej inwestycji – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. Dzięki budowanemu połączeniu gazowemu Polski z Litwą możliwa będzie integracja rynku gazu ziemnego w regionie państw bałtyckich – dodał.

Gazociąg Polska – Litwa połączy systemy przesyłowe obu krajów. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM – operator polskiego systemu przesyłowego oraz Amber Grid – operator litewskiego systemu przesyłowego. Operatorzy 24 maja 2018 r. podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi wspólne zobowiązanie stron do budowy interkonektora. Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. „wysp energetycznych” czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego np. poprzez Terminal LNG w Świnoujściu. Istotne znaczenie tego projektu dla wspólnoty europejskiej potwierdza fakt uzyskania przez GAZ-SYSTEM dofinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Connecting Europe Facility (CEF).

Gaz-System

Litewskie media: Przetarg na budowę Gazociągu Polska-Litwa został ponownie rozstrzygnięty