Gazociąg Polska-Litwa już przebiega przez granicę

2 lutego 2021, 13:45 Alert
Budowa gazociągu Polska – Litwa. Fot. Michał Perzyński
Budowa gazociągu Polska - Litwa. Fot. Michał Perzyński

Realizując projekt międzynarodowego połączenia gazowego GIPL, wykonawcy układający gazociąg na Litwie i w Polsce zakończyli zaplanowane prace na granicy. Prefabrykowany odcinek gazociągu GIPL został położony między Litwą a Polską w ramach prac koordynowanych, a następnie ten odcinek zostanie połączony z fragmentami nowego gazociągu położonymi w obu krajach. Prace te wykonano zimą zgodnie z wymogami środowiskowymi.

– Poprowadzenie małego odcinka gazociągu przez granicę litewsko-polskąto kolejny krok w kierunku połączenia gazociągów ze sobą, co oznacza postęp w realizacji projektu GIPL. Dzięki wytrwałym wysiłkom specjalistów i partnerów Amber Grid realizujących projekt, już teraz widzimy wyraźną perspektywę zakończenia projektu – mówi Nemunas Biknius, prezes litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid.

Odcinek gazociągu na granicy litewsko-polskiej został jednocześnie ułożony przez wykonawców obu krajów. Do tej pory na Litwie zostało już ułożonych i spawanych łącznie 126 kilometrów gazociągu, a realizacja projektu planowana jest na koniec tego roku. Budowa stacji pomiaru i regulacji ciśnienia gazu Santaka na granicy litewsko-polskiej już nabrała tempa. Rozpoczęcie robót fundamentowych i montażowych urządzeń technologicznych planowane jest na luty, a Państwowy Inspektorat Planowania Przestrzennego i Budownictwa będzie musiał wyrazić zgodę na zakończenie budowy stacji pomiarowo-regulacyjnej gazu pod koniec tego roku.

Szacuje się, że 17-kilometrowy odcinek biegnący od stacji pomiaru gazu do granicy z Polską, który (podobnie jak cały gazociąg GIPL) został ułożony przez UAB Alvora, będzie pracował pod wyższym ciśnieniem niż obecnie stosowane na Litwie. Rury poprowadzone przez granicę litewsko-polską oraz kolanko dolotowe dostarczył polski operator systemu przesyłowego gazu ziemnego Gaz-System. Testowanie nowo położonego odcinka przeprowadzi również wykonawca zatrudniony przez Gaz-System.

165 km połączenia gazociągowego między Litwą a Polską, planowanego do końca 2021 roku, połączy bałtycki i fiński rynek gazu z systemem Unii Europejskiej. Projekt ten nie tylko zintegruje bałtyckie i fińskie systemy dostaw gazu na jednolitym rynku gazu UE, ale także zwiększy płynność handlu gazem na obszarach tych krajów i wzmocni ich rolę w regionie.

Amber Grid/Michał Perzyński