Głowacki: Sukces ciepłownictwa zależy od samorządów

8 kwietnia 2019, 16:45 Energetyka
OSE 2019 w Gdańsku. Fot. BiznesAlert.pl
OSE 2019 w Gdańsku. Fot. BiznesAlert.pl

– To od samorządów zależy sukces firm ciepłowniczych. Powinny one uświadomić sobie swoją rolę – powiedział prezes PGNiG Termika Jarosław Głowacki na panelu „Nowe regulacje dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program „Czyste powietrze”” podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku BiznesAlert.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

– Samorząd przez decyzje planistyczne może rozstrzygnąć, że określeni odbiorcy muszą przyłączyć się do sieci ciepłowniczych. Z punktu widzenia przedsiębiorstw ciepłowniczych, najważniejszy jest samorząd gminny. Musimy pamiętać, że są jeszcze powiaty i województwa. Gminy występują w kilku rolach. PGNiG Termika rozmawiała z samorządami o zastąpieniu paliw stałych paliwem gazowym, większe gminy nie mogą się wyrzekać swoich uprawnień – powiedział Jarosław Głowacki.

– Największą barierą, obok przyłączeń, jest możliwość uzyskania gruntów i możliwość rozbudowy sieci. Obok tego potrzebny jest plan zaopatrzenia też w energię elektryczną. Od samorządu zależy to, kiedy otrzyma decyzje lokalizacyjne, a od tego zależy sukces całego przedsięwzięcia. Nie można zapomnieć o województwach. Stoją one przed wyzwaniem zagospodarowania odpadów. Wydaje się, że poszczególne jednostki samorządu terytorialnego powinny uświadamiać swoją rolę – powiedział prezes PGNiG Termika.